Børn og forældre adskilt på grænsen til USA

Flere familier end tidligere offentliggjort er med tvang blevet adskilt på grænsen mellem USA og Mexico, dokumenterer Amnesty International i en ny rapport.

Indtil juli havde Trump-regeringen offentligt meldt ud, at maksimalt 2.700 børn var blevet adskilt fra et ukendt antal forældre, efter de var kommet til USA som asylansøgere eller migranter.   

Men i september oplyste de amerikanske grænsemyndigheder til Amnesty, at de alene imellem den 19. april 2018 og den 15. august 2018 havde adskilt mere end 6.000 ”familieenheder”.

Termen ”familieenheder” refererer ifølge de amerikanske myndigheder til individer ramt af de tvungne familieadskillelser, og det nye tal er det hidtil højest offentligt erkendte for, hvor mange mennesker, der er blevet ramt af adskillelser.

”De nye tal er chokerende. Enten har Trump-regeringen misinformeret offentligheden om antallet at adskilte familier, eller også har myndighederne fortsat adskillelsen af familier efter løfter om det modsatte såvel som retskendelser, der beordrede et stop for adskillelsen af børn og forældre”, siger Erika Guevara-Rosas, Amnesty International direktør i Amerikas-regionen.

De amerikanske myndigheder har overfor Amnesty været særdeles uklare i deres opgørelser af adskilte familier, som i flere tilfælde har vist sig at være mangelfulde. Det nye tal ekskluderer eksempelvis sager, hvor børn, som er ankommet til grænsen sammen med deres bedsteforældre, men ikke deres forældre, er blevet fjernet af de amerikanske myndigheder.

Systematiske overgreb
Amnesty Internationals rapport blotlægger, hvordan de amerikanske myndigheder systematisk har brugt en vifte af overgreb til at presse asylansøgere til at opgive deres asylkrav og afskrække andre mennesker fra at søge sikkerhed i USA.

Foruden adskillelsen af børn og forældre er asylansøgere blevet afvist på grænsen, mens andre, som er kommet ind i USA, er blevet indespærret på ubestemt tid.

”I forsøget på at straffe asylansøgere og afskrække mennesker fra at søge sikkerhed i USA har Trump-regeringen ført en bevidst kampagne af menneskerettighedskrænkelser”, siger Erika Guevara-Rosas. 

Amnestys rapport bygger på research i alle fire amerikanske grænsestater til Mexico, research i Mexico, interviews med berørte asylansøgere samt nye tal udleveret fra de amerikanske grænsemyndigheder.

Familier adskilt uden grund

Amnestys researchere har interviewet adskillige familier, som er kommet ind i USA gennem de officielle grænseovergange. De har søgt om asyl og haft papirer med, der tydeligt dokumenterer deres familierelationer.

Alligevel blev børn og forældre adskilt af myndighederne under trusler eller med fysisk magt. 

Ifølge asylansøgerne selv fik de ingen forklaring på, hvor de blev adskilt, ligesom de heller ikke fik mulighed for at påvise deres familierelation. Først senere blev de af myndighederne informeret om, at adskillelsen angiveligt skyldtes, at myndighederne var i tvivl om ægtheden af deres familieforhold.

Den 39-årige brasilianske mor Valquiria fortalte Amnestys researchere, at myndighederne adskilte hende fra sin syvårige søn i et detentionscenter i Texas, dagen efter at de havde søgt asyl ved en officiel grænseovergang. Hun fik ingen forklaring på, hvorfor de blev adskilt.

”De fortalte mig, at jeg ingen rettigheder havde. At jeg ikke havde ret til at være med min søn. Jeg døde indeni. Det ville have været bedre, hvis jeg var død. Ikke at vide hvor min søn var, hvad han lavede… det er den værste følelse, en mor kan have. Hvordan kan en mor ikke have ret til at være med sin søn?”.  

Amnesty opfordrer de amerikanske myndigheder til at offentliggøre fyldestgørende statistikker over antallet af adskilte familier, til at sikre at adskilte familier bliver genforenet samt til at garantere, at asylansøgende børn og forældre ikke i fremtiden vil blive skilt fra hinanden.