COVID-19 får katastrofale konsekvenser for en hel generation af kvinder og piger

FN og Plan International forudser mere vold mod kvinder og en stigning i antallet af børneægteskaber, omskæringer og uønskede graviditeter i kølvandet på pandemien. Amnesty stiller sammen med to andre organisationer skarpt på de afrikanske lande syd for Sahara med en ny rapport med anbefalinger til regeringer.

For millioner af piger og kvinder verden over kan COVID-19 komme til at handle om andet end smitte og sygdom. Nye rapporter fra FN’s Befolkningsfond og Plan International forudser nemlig, at pandemien vil få katastrofale konsekvenser for deres reproduktive rettigheder.

Antallet af omskæringer og uønskede graviditeter vil stige, og flere mindreårige piger vil blive tvunget ind i ægteskaber med ældre mænd. Derudover vil mange af dem blive udsat for vold i hjemmet og ikke komme tilbage i skole, når samfundene genåbner.

Dystre tal

FN’s Befolkningsfond skønner, at der vil komme 31 millioner flere sager om kønsbaseret vold i kølvandet på pandemien, og at seks måneders nedlukning af samfundene vil kunne medføre, at 47 millioner kvinder i lav- og middelindkomstlande ikke har adgang til prævention, hvilket vil føre til syv millioner ekstra uønskede graviditeter på verdensplan.  

Pandemien vil desuden forsinke de programmer, der har til formål at stoppe omskæring og børneægteskaber. Konsekvensen er ifølge FN-rapporten to millioner flere sager om omskæring i de næste ti år, og det anslås, at der vil blive indgået 13 millioner flere børneægteskaber i samme periode.

”Piger og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder var allerede under pres før coronakrisen. Flere lande krænker konsekvent deres rettigheder – for eksempel retten til at bestemme over egen krop. Denne krise forstærker nogle kæmpe problemer, og det er helt afgørende, at regeringer verden over sætter beskyttelse af piger og kvinder centralt i bekæmpelsen af COVID-19. Ellers risikerer vi et enormt tilbageskridt for kvinder og pigers rettigheder”, siger Helle Jacobsen, der er seniorrådgiver i Amnesty.

Derudover vil 743 millioner piger blive tvunget ud af skolerne, fordi de bliver de presset til at påtage sig nye opgaver i hjemmet eller tage arbejde ifølge Plan International. Piger og kvinder er samtidig i større fare for at blive smittet under pandemien, fordi det ofte er dem, der må tage sig af de syge.

Regeringer får anvisninger fra Amnesty

Den 7. maj udgav Amnesty sammen med to andre organisationer en rapport med anbefalinger til, hvordan regeringer i de afrikanske lande syd for Sahara kan sikre piger og kvinders rettigheder, der ofte bliver krænket i krisetider.

Rapporten fremhæver staters forpligtelser til at sikre, at piger og kvinder kan leve uden diskrimination og vold, og den opfordrer regeringer til at sikre adgangen til essentielle seksuelle- og reproduktive sundhedsydelser og information under pandemien.

”I takt med at COVID-19 spreder sig i regionen, har kvinder og piger allerede oplevet øget vold i hjemmet. Restriktioner på bevægelsesfriheden, social isolation og lockdowns kan gøre det endnu sværere for kvinder at få adgang til essentielle ydelser som seksuel- og reproduktiv sundhedspleje og beskyttelse mod vold i hjemmet”, siger Samira Daoud, chef for Amnesty Internationals Vest- og Centralafrikakontor.

Hun tilføjer: 

”Vi opfordrer regeringerne i regionen til at handle snarest for at forhindre, at kløften mellem kønnene forstørres. Ethvert tiltag i forsøget på at bekæmpe COVID-19 skal respektere og beskytte kvinders rettigheder – herunder retten til at leve uden vold, tortur og anden mishandling samt retten til at få prøvet sin sag ved en domstol”.