Danmark afviser FN-anbefalinger om menneskerettigheder

I kølvandet på den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) fik den danske regering en række anbefalinger – heriblandt at ændre reglerne for familiesammenføring for flygtninge. Men de er nu blevet afvist, og det ærgrer Amnesty.

Den danske regering har valgt at afvise flere af de anbefalinger, som udenrigsminister Kristian Jensen (V) havde med hjem fra eksaminationen ved den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i FN’s Menneskerettighedsråd i Genève i slutningen af januar.

Her tog 87 FN-medlemslande ordet og gav Danmark 199 anbefalinger på områder, hvor menneskerettighedssituationen ifølge landene kan forbedres.

Danmark har accepteret 120 af anbefalingerne fuldt ud, mens 14 delvist er blevet accepteret. 65 er blevet afvist – herunder kritikken af reglerne for familiesammenføring. Som en del af regeringens nylige stramninger på udlændingeområdet blev loven lavet om, så krigsflygtninge først kan søge om at blive genforenet med deres ægtefælle og børn efter tre år.

Ifølge den danske regering er det ikke i uoverensstemmelse med internationale forpligtelser, selv om Amnesty og en lang række uafhængige eksperter mener det modsatte.

Danmark afslår også at gennemføre et eftersyn af terrorlovgivningen. Og der er heller ikke noget at komme efter i forhold til rettighederne for danske transkønnede, som ifølge den danske regering har samme adgang til sundhedsydelser som alle andre og er beskyttet af den nødvendige retssikkerhed.

Det er ærgerligt, at Danmark ikke har ladet sig påvirke af de centrale anbefalinger, der kom frem under den universelle periodiske bedømmelse ved FN’s Menneskerettighedsråd, men blot fastholder, at alt er i den skønneste orden. Vi havde særligt håbet, at kritikken havde givet anledning til at ændre familiesammenføringsreglerne for krigsflygtninge, men også her fastholder regeringen hårdnakket, at der ikke er noget at komme efter”, siger Stinne Bech, teamleder for policy hos Amnesty.

Derudover ærgrer det Amnesty, at:

  • Danmark fortsat ikke har ratificeret FN’s konvention om tvungne forsvindinger og ikke indikerer, at det snart sker
  • Danmark ikke vil underskrive Protokol nr. 12 til EMRK og på den måde åbne for helt generel beskyttelse mod diskrimination
  • Danmark ikke forpligter sig til at styrke lovgivningen mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet, der i dag blandt andet ikke omfatter diskrimination på baggrund af handicap og seksuel orientering
  • Danmark afviser at gennemføre en ordentlig undersøgelse af CIA’s fangeoverførsler i dansk luftrum og territorium
  • Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd er det eneste, som regeringen fremhæver som respons på anbefalingen om virksomheders involvering i menneskerettighedskrænkelser begået i konfliktområder
  • Danmark ikke sikrer, at EU-forordningen om handel med konfliktmineraler bliver så forpligtende for europæiske virksomheder som muligt med fokus på flere importører og producenter

 Se alle anbefalingerne fra UPR her og Danmarks svar på anbefalingerne her