Danmark bør give fri proces, så torturanklager kan efterforskes

Det er skammeligt, hvis sagen om den danske stats medansvar for tortur af irakiske fanger må opgives, fordi der ikke er givet fri proces til at føre sagen. Danmark må og skal én gang for alle komme til bunds i denne sag.

Kunne danske soldater have forhindret overgreb på irakiske fanger i forbindelse med Operation Green Desert i efteråret 2004? Hvis ikke, kunne de så have påtalt overgrebene over for de irakiske myndigheder? Huskede de danske enheder at rapportere hjem til København? Til London? Hvor langt går vores ansvar, når danske soldater befinder sig på et fremmed territorium?

Over for disse vigtige spørgsmål svarer Forsvarsministeriet og Kammeradvokaten: Sagen er forældet.   

23 afslag

Ifølge dagbladet Politiken har 23 irakere i dag fået afslag på fri proces. Dermed risikerer vi, at hele sagen om Danmarks påståede medansvar for tortur af irakiske fanger ikke kommer længere.  Men det vil være en stor skam, hvis en så principiel sag risikerer aldrig at nå en retssal, mener Amnesty.  

”Det vil være skammeligt, hvis Irak-sagen må opgives. Skammeligt over for irakerne, som har krav på at få en domstol til at se på, om den danske stat skylder dem en undskyldning eller måske oprejsning og erstatning. Men især skammeligt for retsstaten Danmark, som har skrevet under på Torturkonventionen og lovet, at vi vil arbejde for at styrke torturofres retsstilling, deres adgang til at få efterforsket og afgjort deres sager,” siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnestys danske afdeling. 

Irakere mister mulighed for oprejsning

Med afslaget på fri proces afskærer man irakerne muligheden for at få efterprøvet deres anklager, og det betyder, at hverken de danske myndigheder, eller offentligheden, kommer til at beskæftige sig med substansen i denne sag. 

”Det er ikke rimeligt, at man vil afskære irakerne, som lever en tilværelse langt fra juridiske spidsfindigheder, advokater og kammeradvokater, fra deres ret til oprejsning, alene fordi det tog for lang tid, inden sagen blev rejst,” siger Lars Normann Jørgensen.

”Danmark har underskrevet FN’s torturkonvention og bør derfor efterforske alle anklager om tortur, der måtte være. Denne sag har en så principiel karakter, at det er helt uanstændigt, hvis retten ikke engang får mulighed for at efterprøve anklagerne og vi dermed afskæres fra en endelig vurdering af Danmarks ansvar i sagen,” siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnestys danske afdeling.