Danmark bør indstille hjemsendelser til Irak

Amnesty langer hårdt ud efter Danmarks tvangshjemsendelser til Irak. Irak er stadigvæk et af de farligste lande i verden, lyder det i rapporten, og Danmark bør tage et større ansvar for Iraks flygtninge.

Amnesty langer i sin rapport hårdt ud efter det internationale samfunds manglende beskyttelse af Iraks flygtninge. Budskabet er klart: På trods af den irakiske flygtningesituations tragiske omfang har verdens regeringer gjort alt for lidt for at hjælpe irakere på flugt.

Læs “Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis” her.

I rapporten kritiserer Amnesty både de irakiske myndigheders og det internationale samfunds forsøg på at lukke øjnene for Iraks blodige virkelighed. Det kommer til udtryk i samarbejdet om tvangshjemsendelser af irakere fra Vesten til Irak.

“Fakta er, at Irak på trods af små sikkerhedsmæssige fremskridt ikke er sikkert nok at vende tilbage til. Faktisk er sikkerhedssituationen i de senere måneder blevet forværret, og Irak er også i dag et af de farligste lande i verden,” står der i rapporten.

Kritik af Danmark

I rapporten får Danmark drøje hug for sine tvungne hjemsendelser af irakere. Allerede sidste år tvangshjemsendte Danmark fire irakere til Nordirak, og i år er ti irakere indtil videre blevet hjemsendt – heraf otte til Bagdad. Alle irakerne er blevet dømt for kriminalitet i Danmark. Yderligere fire irakere venter nu på at blive udvist.

I rapporten beklager Amnesty at et ellers positivt initiativ fra dansk side om at yde beskyttelse til en gruppe tolke og deres nærmeste familie kun var et enkeltstående tilfælde, og at den danske regering ingen planer har om at genhuse flere irakere. De irakere, der stadig befinder sig i Danmark, lever en kummerlig tilværelse i venteposition uden mulighed for hverken at arbejde her i landet eller vende hjem.

Amnesty minder den danske regering om, at genhusning af irakiske flygtninge først og fremmest skal ske ud fra behovet for beskyttelse, og fordi det internationale samfund må dele ansvaret for at hjælpe Iraks mange flygtninge. Derfor bør flygtningenes “integrationspotentiale” komme i anden række, da lige netop dette potentiale kan være vanskeligt at bedømme hos folk, der netop er flygtet fra et hjemland i krig.

Amnesty opfordrer på det kraftigste det internationale samfund til at leve op til sin forpligtelse til at beskytte Iraks flygtninge.