Danmark får en slags børneombudsmand

Amnesty har i årevis kæmpet for, at Danmarks børn kunne få deres eget sted at klage, når deres rettigheder bliver overtrådt. Nu er der et Børnekontor hos Ombudsmanden.

I 2011 gav 85 procent af Danmarks befolkning i en undersøgelse udtryk for, at de ønskede, at danske børn får en ombudsmand, hvor børn kan klage, hvis deres rettigheder bliver overtrådt. Amnesty har i årevis presset regeringen for at få en Børneombudsmand. Nu er der endelig kommet et Børnekontor hos Ombudsmanden.

Børneombudsmanden skal sikre børns rettigheder, når de andre instanser, der skal passe på vores børn, ikke lever op til deres ansvar. En børneombudsmand er den person, som børnene går til, når de ikke kan få hjælp af dem, der umiddelbart skulle hjælpe dem.

For eksempel hvis en kommune nægter at hjælpe en 14-årig pige, der ønsker at flytte væk fra sine voldelige forældre. Hun kan klage til Børneombudsmanden, som så kan indskærpe, at kommunen har pligt til at skaffe hende et sikkert hjem, hvor hun er beskyttet mod vold.

En børneombudsmand skal også på eget initiativ finde hullerne i den danske lovgivning og komme med forslag til, hvordan de kan lukkes. For eksempel vil en ombudsmand kunne arbejde for, at der bliver lavet faste procedurer, der kan sikre børn i nomadefamilier.

FN opfordrer Danmark til at få børneombudsmand

Børnene i Danmark har stadig ikke deres helt egen ombudsmand – de skal bruge de voksnes. Men Folketingets Ombudsmand selv siger, at han ikke har den nødvendige “børnsagkundskab” til at behandle sager om børn.

FN’s Børnekomité har derfor anbefalet Danmark, at børn får mulighed for vejledning, rådgivning og klageadgang hos en børneombudsmand.