Danmark: Klagesystemet uegnet til at drage politifolk til ansvar

De danske myndigheder må etablere et uafhængigt organ til at efterforske menneskerettighedskrænkelser begået af politifolk, siger Amnesty International. Organisationen kommer med opfordringen på fire års dagen for Jens Arne Ørskovs død. Han døde i politiets varetægt den 14. juni 2002.

Forleden sagde justitsminister Lene Espersen, at hun vil overveje, om der er behov for at ændre det nuværende klagesystem. Amnesty International hilser ministerens åbning velkommen, men er samtidig bekymret over, at hun – efter statsadvokaten for Nordjylland og Rigsadvokatens tredje gennemgang af sagen – afviser, at der er grundlag for at tage den op igen.

“På den ene side udtaler ministeren, at hun vil overveje at revidere klageordningen for at undgå, at offentligheden får mistanke om, at de nuværende forbindelser mellem politiet og statsadvokaterne forhindrer en uvildige undersøgelser af disse sager. På den anden side accepterer hun statsadvokatens og Rigsadvokatens konklusion: at der ikke er begået fejl på noget punkt i de forløbne 4 år, og at der derfor ikke er grund til at gennemføre en uafhængig undersøgelse af sagen”, siger Amnesty Internationals researcher Claus Juul.

“Politiet kan ikke være hævet over loven. Handlinger, som har medført menneskerettighedskrænkelser må underkastes grundige, uafhængige, uvildige og hurtige undersøgelser. Den danske regering bør leve op til sine internationale forpligtelser på det område og sikre, at sådanne undersøgelser finder sted,” siger Claus Juul.

Den 21-årige Jens Arne Ørskov døde den 14. juni 2002, mens han var i Løgstør Politis varetægt. Han var blevet anholdt for gadeuorden ved en byfest i Nordjylland. Ifølge de officielle rapporter gik Jens Arne Ørskov amok i politibilen på vej mod Aalborg Arrest. De to politifolk tog ham ud af bilen og forsøgte at berolige ham ved at lægge ham på maven og presse ham mod jorden. På et tidspunkt mistede Jens Arne Ørskov angiveligt bevidstheden. De to politifolk ydede ingen førstehjælp, men tilkaldte en ambulance. Jens Arne Ørskov blev formelt erklæret for død ved ankomsten til hospitalet.

Dødsårsagen, der blev angivet som “hyper excitation – hjertestop udløst af overophidselse”, er siden blevet bestridt af både danske og udenlandske lægelige eksperter. De siger samstemmende, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at Jens Arne Ørskov døde af kvælning, da han blev tvunget til at ligge på maven med brystkassen og ansigtet presset ned mod asfalten.

“Det er en skandale, at man til dato ikke har placeret ansvaret for den behandling, Jens Arnes Ørskov fik i politiets varetægt,” siger Claus Juul.

Sagen om Jens Arne Ørskov ville formentlig have været glemt, hvis det ikke havde været for to danske dokumentarprogrammer, som påviste flere uoverensstemmelser i obduktionserklæringen og undersøgelserne af de involverede betjentes handlinger, herunder at vigtige faktiske oplysninger blev ignoreret. Men selv efter disse dokumentarprogrammer, undlod myndighederne i fornyede undersøgelser at forholde sig til en række forhold, ikke kun i forhold til dødsårsagen, men også i forhold til politifolkenes konkrete håndtering af situationen.

“Statsadvokaten for Nordjylland og tidligere politianklager hos Løgstør Politi og Rigsadvokaten har sørgeligt forsømt deres forpligtelse til at foretage en uafhængig og grundig efterforskning af sagen. Deres konklusion, om at politifolkene ikke havde anvendt vold eller unødig magt i Jens Arne Ørskovs sag, rejser alvorlige spørgsmål om deres evne og vilje til at handle med den fornødne uafhængighed, uvildighed og objektivitet i sager, som omhandler medlemmer af politikorpset,” siger Claus Juul.

De danske myndigheder har lukket sagen om Jens Arne Ørskovs død i politiets varetægt uden at tage skridt til at rejse tiltale mod politifolkene eller blot udtale kritik af deres handlinger. Men i maj 2006 blev hans mor, Jonna Ørskov, meddelt fri proces til at anlægge af et civilt søgsmål mod Løgstør Politi og mod Justitsministeriet for pligt forsømmelser.

“Det er forfærdeligt, hvad man må igennem på grund af et dårligt system. Jeg kæmper for at skaffe Jens Arne retfærdighed og for at få stillet de ansvarlige for hans død til ansvar”, siger Jonna Ørskov til Amnesty International .

Amnesty International arbejder for at sikre, at de 4 års prøvelser, Jonna Ørskov har været igennem, og som endnu ikke er til ende, ikke vil gentage sig i fremtiden.