Danmark skal kæmpe mod Kinas underminering af menneskerettighederne

Kina er ved at udhule det internationale system for menneskerettigheder. Danmark må gå imod Kinas fremfærd i FN’s Menneskerettighedsråd, mener Amnesty International

Debatindlæg bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 23.02.2020

Af Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark.

Jyllands-Posten beskrev forleden, hvordan Kina i stigende grad bruger sin økonomiske magt og plads i FN’s Menneskerettighedsråd til at fremme en ny fortælling om menneskerettigheder, som gør det lettere for Kina selv at bryde dem. Det gælder bl.a. en kommende resolution, der kæder menneskerettigheder sammen med retten til udvikling.

Dette er en alvorlig problemstilling, som Amnesty International følger tæt og advarer kraftigt imod. Udviklingen har været i gang i flere år. Den kinesiske regering bruger resolutionerne til at understrege vigtigheden af økonomisk samarbejde, partnerskaber og national suverænitet. For eksempel taler Kina om at ”fremme gensidigt fordelagtigt samarbejde på menneskerettighedsområdet” eller ”win-win samarbejde”. Resolutionerne bliver som oftest vedtaget.

Begrebet suverænitet bruges af den kinesiske regering, så den kan beskytte sig selv mod kritik af sine egne brud på menneskerettighederne. Det skete blandt andet, da det internationale samfund kritiserede de såkaldte genopdragelseslejre for uighurerne i den kinesiske Xinjiang provins. Her frabad Kina sig indblanding i indre anliggender.

Samtidig forsøger regeringen i Beijing med sammenkædningen mellem menneskerettighederne og retten til udvikling at fremme et hierarki blandt menneskerettighederne, sådan at kollektive rettigheder sættes over individuelle rettigheder.  Det vil sige, at retten til økonomisk udvikling sættes højere end retten til ikke at blive vilkårligt fængslet eller at blive frataget ens ret til at ytre sig frit.

Når den kinesiske regering siger ”win-win”, mener den i realiteten ”lad os forhandle” – med det formål, at man kan se igennem fingre med menneskerettighedskrænkelser. Men det går ikke. Menneskerettigheder er juridiske forpligtelser, og de er ukrænkelige. Ved at acceptere tanken om forhandling risikerer vi at underminere det, som er er en stor del af fundamentet for FN’s menneskerettighedssystem – nemlig at beskytte det enkelte menneske mod krænkelser begået af deres egen regering.

Medlemmerne af FN’s Menneskerettighedsråd, herunder Danmark, må træde i karakter for at stoppe Kinas udhuling af det internationale system for menneskerettigheder. Hvis ikke den kinesiske regerings fremfærd bliver talt imod, får det ødelæggende konsekvenser for menneskerettighederne, som vi kender og værdsætter dem.

Hos Amnesty International er vi fast besluttede på at kæmpe for menneskerettighederne, og vi opfordrer den danske regering til at gøre det samme. Der er brug for, at Danmark går forrest og forsøger at få så mange lande som muligt til at stemme imod, hver gang den kinesiske regering tager initiativ til at underminere menneskerettighederne.