Ny dansk rapport: Danmark spærrer torturoverlevere inde

De danske myndigheder fængsler asylansøgere, der har været udsat for tortur eller har psykiske lidelser, selv om det kan være i strid med vores internationale forpligtelser.

Knap hver tredje af de frihedsberøvede asylansøgere i Danmark har været udsat for tortur. Det viser en undersøgelse fra Amnestys lægegruppe.

Amnesty anbefaler: Indfør screening

En ny rapport fra Amnestys danske lægegruppe viser, at knap hver tredje af de undersøgte asylansøgere i Kriminalforsorgens institution Ellebæk er torturoverlevere, som lider under eftervirkningerne af torturen i form af blandt andet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), kronisk hovedpine og smerter. Asylansøgerne frihedsberøves blandt andet for at forhindre dem i at gå under jorden, når de har fået afslag på opholdstilladelse. Amnesty opfordrer til at indføre en screeningsordning, så særligt sårbare grupper ikke frihedsberøves.

22 asylansøgere undersøgt

Lægegruppen besøgte Ellebæk i tre dage i maj 2012 og undersøgte i alt 22 asylansøgere. Heraf havde seks personer været udsat for tortur. 67 procent var depressive. Desuden blev en person vurderet til at være psykotisk og meget forpint. Den hyppigst angivne torturmetode var slag og spark, herunder falanga, efterfulgt af nedværdigende og ydmygende behandling.

Indespærring fører til angst, depression og selvmord

Ifølge overlæge Morten Ekstrøm, der er leder af Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge i Gentofte og medlem af Amnestys lægegruppe, er frihedsberøvelse noget af det mest skadelige for torturoverlevere, fordi det ofte forværrer deres fysiske og psykiske sundhed. ”Det kan i værste fald ende med selvmordsforsøg, og i bedste fald kan det medføre nogle voldsomme angst- og depressionsreaktioner. Hvis man overhovedet skal frihedsberøve sårbare personer, må man tage nogle helt særlige hensyn”, siger Morten Ekstrøm.

I strid med menneskerettighederne

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) understreger, at asylansøgere kun bør frihedsberøves som en sidste udvej, og kun efter at der er foretaget en lægelig undersøgelse af asylansøgerens fysiske og psykiske helbred. Den nuværende praksis i Ellebæk opfanger ikke sårbare personer og torturoverlevere blandt de indsatte. Dermed kan Danmark komme i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, som forbyder tortur samt umenneskelig og nedværdigende behandling.

”Som udgangspunkt bør sårbare grupper ikke frihedsberøves. Der er behov for at indføre en formaliseret, lægelig screeningsordning, som sikrer, at sårbare asylansøgere, herunder torturoverlevere og psykisk syge, ikke havner i Ellebæk”, siger vicegeneralsekretær Trine Christensen fra Amnesty.

Læs rapporten: “Frihedsberøvede asylansøgere i Ellebæk