Dansk dom forsvarer retten til at demonstrere

Østre Landsrets dom i sagen om masseanholdelser under klimatopmødet i 2009 viser, at politiet ikke kan administrere de vide beføjelser, de fik i Lømmelpakken til at foretage såkaldte præventive anholdelser.

Amnesty glæder sig over, at Østre Landsret har nu fastslået, at politiets masseanholdelser under Klimatopmødet i 12.december 2009 var i strid med dansk ret. Anholdelserne var vilkårlige og bundede ikke i en konkret vurdering af de anholdtes adfærd.

Desuden var anholdelserne i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om nedværdigende behandling fordi man lod de anholdte sidde på jorden i bidende kulde i adskillige timer.

”Afgørelsen sender en meget vigtig besked til politiet om, at Lømmelpakken ikke er et tag-selv-bord, hvor politiet fuldstændigt vilkårligt kan anholde demonstranter,” siger generalsekretær Lars Normann Jørgensen.

Amnesty har fra begyndelsen opfattet Lømmelpakkens bestemmelse om såkaldte præventive anholdelser stærkt problematisk i sig selv, fordi det giver mulighed for at anholde personer, som muligvis har til hensigt at begå ulovligheder.

”Vi advarede om, at ’præventive anholdelser’ var en trussel mod demonstrationsfriheden. Ved Klimatopmødet viste politiet, at vores bekymring var berettiget. Dagens dom er samtidig et vink med en vognstang til Folketinget og regeringen om, at det er på høje tid, at denne lovgivning underkastes et kritisk eftersyn, som efter Amnestys mening bør ende med at Lømmelpakken helt skrottes.”

Nu har domstolene præciseret grænserne og genindført kravet om, at en anholdelse skal være konkret begrundet i demonstrantens adfærd. Det er glædeligt, og det styrker retten til at forsamle sig og demonstrere. Under retssagen afviste Landsretten desuden at inddrage materiale om sagsøgerne, som politiet havde fundet på Facebook og i Kriminalregistret.

Læs Amnestys høringssvar til “Lømmelpakken”