Den bedste fejl i mit liv

Det var en tilfældighed, der gjorde, at den fængslede saudiske blogger Raif Badawi mødte sin udkårne, Ensaf Haidar, og kærligheden sejrede trods familiens fordømmelse. I dag er Ensaf flygtet til Canada med deres tre børn, mens Raif afsoner ti års fængsel og risikerer 1.000 stokkeslag i Saudi Arabien. AMNESTY har mødt Ensaf Haidar til en snak om kærlighed og systemkritik.

Interview: Ina Tin, Amnesty Norge. 
Foto: Ina Strøm, Amnesty Norge. 
Bragt i medlemsbladet AMNESTY i september 2015.


Hvordan vil du beskrive Raif? 

Han er ubeskrivelig. Han er perfekt. Det mener jeg virkelig. Det er ikke bare ord. Han er en fremragende far og ægtemand. Jeg takker det tilfælde, som bragte os sammen.

Hvorfor elsker du ham?

Vil du høre en kærlighedshistorie? Min historie med Raif? Det er en smuk og meget mærkelig historie, som måske er den første af sin slags i Saudi Arabien eller endda i hele verden. Historien om Qais og Layla (arabisk Romeo og Julie, red.). Jeg mødte Raif ved et tilfælde. Det var en fejl. Men den bedste fejl i mit liv. Jeg ringede til et forkert telefonnummer, og Raif ringede tilbage til mig. Derefter ringede han tilbage endnu en gang og endnu en. Fra den aften følte jeg, at jeg kendte Raif. Og det var det samme for ham. Så blev vi gift, og det er vores historie.

Og det er resten af jeres historie?

Skal jeg fortsætte? I den første måned talte vi normalt. Det var kærlighed i sin begyndelse, og det var smukt. I den anden måned blev vi forlovede. Min familie nægtede at anerkende det, og så begyndte kampen. Den fortsatte i to år. Jeg insisterede på Raif, og han insisterede på at gifte sig med mig. Og nu har vi tre børn.

Men hvorfor forelskede du dig allerede den første aften, da I talte i telefon? Hvad var det for en forbindelse, der var imellem jer?

Allerede fra vores første samtale følte jeg, at jeg havde kendt ham altid. Han var helt ærlig over for mig fra første øjeblik. Jeg vidste alt om Raif, og han vidste alt om mig allerede efter de første timer, vi talte sammen. Det var en helt særlig kærlighed. Han er en helt særlig person. Han er helt anderledes end alle andre, og derfor forelskede jeg mig i ham.

Kastede en rose fra vinduet

Men I kunne ikke mødes med hinanden. Det er jeg ikke sikker på, at alle uden for Saudi Arabien forstår. Så I kendte kun hinandens stemmer, og jeres eneste forbindelse var igennem telefonen…

I Saudi Arabien er det forbudt for kvinder at tale med mænd. Ikke bare med fremmede. Du må ikke engang tale med dine egne fætre. Du må ikke engang tale i telefonen. Så jeg plejede at se Raif fra mit vindue. Jeg smed små ting ud til ham. Han købte en telefon til mig og lagde den ved døren. Så snart min familie fandt ud af, at vi var forlovede, tog de telefonen fra mig. De fjernede også telefonen i vores hus, så vi ikke kunne kommunikere længere. Min søster var det eneste link imellem os. Vores møder plejede at vare to til tre minutter, mere var ikke tilladt. Der var også en rose i vores historie. Jeg kastede den ned til ham. Og han beholdt den lige til vores bryllup. Her havde han forberedt og indrettet vores lejlighed med alle de små ting, som jeg havde kastet ned til ham fra mit vindue. Det gjorde mig så glad. Det er derfor, jeg insisterer på, at Raif er forskellig fra alle andre.

Så det er en rigtig Romeo og Julie-historie. Og I blev forældre kort tid efter, I blev gift. Hvordan vil du beskrive Raif som far?
Raif er en ekstrem kærlig far. Det er svært at forestille sig i hvilken grad. Hvis et af vores børn beder ham om noget, så er det umuligt for ham at sige nej. Han kan simpelthen ikke.

Mennesker skal være frie

I nogle få år havde I et lykkeligt liv som en frihedselskende familie. Men det var også på det tidspunkt, at problemerne begyndte for jer. Kan du fortælle, hvad der skete?

Vi havde et smukt liv med frihed og kærlighed. Det havde alt. Men pludselig ændrede det sig radikalt. Det ændrede sig på den måde, at jeg pludselig følte, at jeg kunne miste Raif…

Du mistede ham netop fordi, han er en frihedselskende person, ikke?
Han elsker liv. Han elsker frihed. Han ønsker, at mennesker skal være frie, og at alle skal kunne udtrykke deres egen mening. At enhver kan handle frit, tale, spise, drikke og gøre, hvad de har lyst til, gå hvorhen de vil, klæde sig som de har lyst til. Ingen har ret til at bestemme over andres liv.

Så derfor besluttede Raif sig for at udtrykke sig online og invitere andre mennesker til at deltage i diskussionen om frihed og rettigheder for alle mennesker i Saudi Arabien?
Han praktiserede bare sin ret som menneske, som borger. Han tvang ikke andre til at tale. Han talte selv. Og måske begyndte andre også at tale, fordi de havde været undertrykt.Raif blev ikke bare gjort ansvarlig for
at oprette en hjemmeside, men også for alt det, som andre sagde på den hjemmeside.

Havde du forudset problemerne for jer, eller blev du overrasket, da han første gang blev arresteret?

Vi havde aldrig forventet, at straffen kunne være så hård. Det begyndte med et rejseforbud, og vi troede, at det hele ville blive bragt i orden, når hans sag kom for retten. Pludselig tog det en helt anden drejning. Det begyndte som en sag om ulydighed, og senere blev han anklaget for religiøst frafald. Hele sagen var meget forvirrende.

 

Frivillige aktivister har siden dommen hver uge demonstreret for Raifs løsladelse foran saudiske ambassader verden over. Her Oslo.
Foto: Ina Strøm

Det religiøse politi

Efter han blev løsladt, besluttede han at starte en ny hjemmeside med debat om sociale og politiske forhold. Da han gjorde det, var han klar over, at der var en risiko. Kan du beskrive den diskussion, I havde derhjemme, før han traf den beslutning?

Da han oprettede den første hjemmeside, blev han bedt om at lukke den. Så det gjorde han. Men da han oprettede den anden, spurgte han mig til råds, og jeg havde ingen problemer med den. Hvis du kiggede på den, så ville du se, at folk bare talte om ting, som foregår overalt i Saudi Arabien. Hvorfor tillader man ikke kritik af det religiøse politi? Det eneste, debatten handlede om, var grænserne for deres handlinger. De diskuterede ikke religion eller stat, det var helt almindelige emner.

Så I traf aldrig en beslutning om, at Raif skulle stoppe, fordi I frygtede konsekvenserne?

Nej, aldrig! Ikke engang nu vil jeg bede ham om at stoppe. Raif har ikke gjort noget forkert.

Du var nødt til at forlade Saudi Arabien, og du oplevede også problemer – ikke bare fra myndighederne, men også fra din egen familie?

Min familie tror på “haram”-kulturen, hvor mange ting betragtes som forbudte og skamfulde. Da de hørte, at Raif var liberal, ønskede de, at jeg skulle blive skilt og endda forlade mine børn.Da jeg nægtede, lagde de sag an for at kræve, at Raif og jeg blev separeret. De tog sagen om skilsmisse til retten, da jeg var i Libanon. Kampen mod min familie var en af grundene til, at jeg forlod Saudi Arabien, men også fordi jeg ønskede at tage mine børn væk fra det hele. Vi troede først, at Raif måske ville være arresteret i nogle dage, og vi ønskede ikke, at børnene skulle opdage, at deres far var i fængsel.

Så I havde ingen støtte fra din egen familie. Hvad med Raifs familie?

Uheldigvis har hverken min eller Raifs familie støttet os. Raifs far bad endda regeringen om at tage Raif til Al Qassas Square og straffe ham for at have fornærmet religionen.

Du har nu i lang tid kæmpet intenst for at få Raif løsladt, og du er centrum for den store mobilisering, der er sket rundt i hele verden. Hvor får du energien og styrken fra?
Min styrke, entusiasme og aktivisme kommer helt ærligt fra alle jer. Jeg ville ingenting være uden jer. I giver mig energi, styrke, håb, alt.

Hvad er dit budskab til dine venner her og rundt om i resten af verden?

At I kan holde mig stærk og positiv ved at stå ved min side. Lad os blive ved, indtil Raif er fri.

En udstilling i Oslo viser vinderne af Nobels Fredspris. “Måske Raif”, spurgte Ensaf, da hun besøgte udstillingen.
Norske politikere har nomimeret Raif Badawi til Nobels Fredspris.
Foto: Ina Strøm

Baggrund: 10 års fængsel og 1.000 stokkeslag

Raif Badawi blev i maj 2014 idømt 10 års fængsel og 1.000 stokkeslag samt en bødestraf for at oprette en kritisk hjemmeside om politiske og sociale forhold i Saudi Arabien. Raif fik de første 50 slag fredag den 9. januar. Lige siden har Amnesty demonstreret hver uge foran Saudi Arabiens ambassader verden over – også i København – og Raif har ikke fået flere slag.