Dennis Christensen foran løsladelse i Rusland

Danske Dennis Christensen har siden 2017 været fængslet for religiøs ekstremisme. Nu har en domstol afgjort, at han skal løslades, og at den resterende del af hans straf bliver omgjort til en bøde.

DENNE ARTIKEL ER SENEST OPDATERET DEN 2. juli 2020: 

Amnesty er den 1. juli blevet bekendt med, at anklagemyndigheden har appelleret rettens afgørelse om, at den tilbageværende periode af Dennis Christensens dom skulle erstattes af en bødestraf. Dermed er det for nuværende ikke udsigt til, at Dennis Christensen bliver løsladt.

Amnesty følger udviklingen i sagen, og gentager sin opfordring til de russiske myndigheder om at løslade Dennis Christensen og skrotte landets lovgivning imod religiøs ekstremisme, som klart bryder med menneskerettighederne.

En russisk domstol har den 23. maj 2020 afgjort, at danske Dennis Christensen, som afsoner en seks års fængselsdom for religiøs ekstremisme, skal løslades.

Den resterende del af hans straf bliver erstattet af en bøde på 400.000 rubler svarende til omkring 38.000 danske kroner.

Medmindre anklagemyndigheden anker afgørelsen, vil dommen træde i kraft om ti dage, hvorefter Dennis Christensen vil blive løsladt. På det tidspunkt vil Dennis Christensen være tvunget til at forlade Rusland, da han har fået frataget sin ret til at opholde sig i Rusland.

Amnesty hilser den forestående løsladelse velkommen og følger fortsat sagen:

”Det er glædeligt, at Dennis Christensen nu endelig står til at blive løsladt. Han er en samvittighedsfange, der alene har været fængslet for at praktisere sin tro, og han skulle slet ikke have været fængslet til at begynde med. Desværre kan vi samtidig konstatere, at forfølgelsen af Jehovas Vidner i Rusland fortsætter og ligefrem er blevet intensiveret med flere fængslinger det seneste stykke tid”, siger Stinne Lyager Bech, policychef hos Amnesty Danmark.

”Ruslands lov imod religiøs ekstremisme har allerede ødelagt mange liv. Den bryder med trosfriheden, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. Amnesty gentager derfor sin opfordring til Rusland om at skrotte denne dybt problematiske lov”, siger hun.  

Tæt ved 40.000 danskere har været med til at lægge pres på myndighederne i Rusland ved at støtte Amnestys krav om, at Dennis Christensen skulle løslades.

Dømt for religiøs ekstremisme

Dennis Christensen har siddet fængslet, siden han i maj 2017 blev anholdt under en fredelig bibellæsning i den russiske by Orjol, hvor han indtil anholdelsen var bosat med sin russiske hustru. 

Den regionale domstol i Orjol stadfæstede i maj 2019 en dom på seks års fængsel til Dennis Christensen. Den 46-årige dansker blev dømt for at videreføre trossamfundet Jehovas Vidner, der siden april 2017 er blevet betragtet som en religiøs ekstremistisk organisation og er forbudt i Rusland.

Dommen mod danskeren var den første af sin slags mod et medlem af Jehovas Vidner i Rusland.