Digital overvågning under coronakrisen skal respektere menneskerettighederne

Amnesty International og mere end 100 civilsamfundsorganisationer peger i en fæles udtalelse på en række kriterier, som stater er forpligtet til at overholde, før de anvender digital overvågning i deres kamp mod coronapandemien.

Regeringers hastig voksende brug af digital overvågning som et led i kampen mod coronapandemien får nu Amnesty International og en række andre ledende NGO’er til i en fælles erklæring at opliste en række strenge krav, som skal sikre borgeres rettigheder og forhindre, at stater indleder for vidtgående overvågning.

”Teknologi kan spille en vigtig rolle i den globale indsats for at bekæmpe COVID-19-pandemien. Men det giver ikke regeringer frie hænder til at udvide den digitale overvågning. De seneste år har vist, at regeringer har en modvilje mod at give afkald på midlertidige overvågningsbeføjelser. Vi må ikke uforvarende vandre ind i en permanent udvidet overvågningstilstand”, siger Rasha Abdul Rahim, vicedirektør for Amnesty Internationals arbejde med Teknologi.

 ”Øget digital overvågning kan kun bruges til at tackle denne sundhedsmæssige nødsituation, hvis en række strenge betingelser er opfyldt. Myndighederne kan ikke blot ignorere retten til privatliv. De skal sikre, at nye foranstaltninger inkluderer en robust beskyttelse af menneskerettighederne. Overalt, hvor regeringer bruger teknologiens magt som en del af deres strategi for at bekæmpe coronapandemien, skal de gøre det på en måde, der respekterer menneskerettighederne.”

Læs erklæringen fra Amnesty, Acess Now, Human Rights Watch, Privacy International med flere.