Egypten skal ophæve krænkende rejseforbudEgypten skal ophæve krænkende rejseforbud

Egyptiske myndigheder bryder nationale og internationale regler, når de afholder menneskerettighedsforkæmpere fra at rejse ud af landet uden grund. Senest blev en prominent egyptisk menneskerettighedsadvokat udelukket fra at rejse til Frankrig. Amnesty International vil have rejseforbuddet stoppet.

Af Andreas Keith Hansen

Tidlig onsdag morgen blev menneskerettighedsadvokaten Malek Adly stoppet i at boarde et fly fra Egypten til Frankrig uden nogen grund, selvom loven kræver det, fortæller Adly til Amnesty International over telefonen.

Malek Adly er langt fra den eneste, der har oplevet at blive stoppet i lufthavnen og forhindret i at rejse afsted af de egyptiske myndigheder.

Siden den egyptiske hær afsatte præsident Mohamed Morsi i juli 2013, har myndighederne vilkårligt forhindret mindst 12 forskellige NGO-arbejdere fra at rejse til udlandet. Yderligere er snesevis af personer fra politiske partier, ungdomsaktivister, bloggere, journalister og akademikere blevet forhindret i at rejse.

I mange af sagerne, som er dokumenteret af Amnesty International og Human Rights Watch, har lufthavnsmyndighederne ikke oplyst, hvorfor de pågældende personer er blevet afholdt fra at rejse ud af landet, og de har nægtet at give nogen formel dokumentation for rejseforbuddet. 

Strider mod national og international lovgivning

Rejseforbuddet strider mod internationale menneskerettigheder samt den egyptiske forfatning, som begge sikrer egypternes ret til fri bevægelighed.

Under den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder og Det Afrikanske Charter om Menneskers og Folks Rettigheder, som begge er ratificerede af Egypten, har enhver ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.

De egyptiske myndigheder krænker altså på det groveste retten til fri bevægelighed og forsamling og undertrykker samtidig ytringsfriheden.

”De egyptiske myndigheder vil adskille forbindelserne mellem den egyptiske menneskerettighedsbevægelse og omverdenen”, siger vicedirektør for Human Rights Watchs MENA-afdeling Joe Stork.

”Den egyptiske regerings internationale støtter bør insistere på at lade landets menneskerettighedsforkæmpere blive hørt”, fortsætter han.

Vilkårlighed og mangel på information

De egyptiske myndigheder har pålagt mange af rejseforbuddene helt vilkårligt eller som en del af en krænkende efterforskning af registrering og finansiering af NGO’er.

I de fleste af tilfældene, hvor personer er blevet udelukket fra at rejse ud af Egypten, har de ikke fået at vide, hvornår forbuddet vil ophøre og om det nogensinde vil ophøre.

I tre sager, som Amnesty International og Human Rights Watch kender til, har politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere fået deres sager afvist i retten.

Sag 173

De egyptiske autoriteter begyndte at slå ned på nationale og internationale NGO’er i 2011, hvor de påbegyndte en efterforskning af gruppernes registrering og finansiering.

Efterforskningen kulminerede i juni 2013 under navnet Sag 173, hvor domstolen i Kairo dømte 43 egyptiske og udenlandske medarbejdere i internationale grupper fængselsstraffe fra et til fem år.

Domstolen beordrede også lukningen af følgende internationale organisationer i Egypten: The National Democratic Institute, Freedom House, The International Center for Journalists, The International Rebublican Institute og The Konrad Adenauer Foundation.

Amnesty International og Human Rights Watch fordømte begge kendelsen og opfordrede de egyptiske myndigheder til at respektere foreningsfriheden og at gøre det muligt for NGO’er at arbejde i landet uden hindringer.

Siden slutningen af 2014 er et nyt panel af undersøgende dommere dog i stigende grad gået efter lokale menneskerettighedsgrupper som led i Sag 173.

Rejseforbud skal stoppes

Amnesty International og Human Rights Watch mener, at de egyptiske myndigheder bør stoppe med at pålægge menneskerettighedsforkæmpere rejseforbud for at forhindre dem i at forlade landet for at tale om Egyptens rystende menneskerettighedsrenommé.

”De egyptiske myndigheder er åbenlyst afhængige af vilkårlige rejseforbud uden tidsbegrænsning som en taktik til at skræmme menneskerettighedsforkæmpere og vanskeliggøre deres arbejde og undertrykke deres ytringsfrihed og bevægelsesfrihed”, udtaler Amnestys viceregionaldirektør i Nordafrika Najia Bounaim.

”Alle rejseforbud, som er blevet pålagt menneskerettighedsforkæmpere eller politiske aktivister, der fredeligt udøver deres rettigheder, bør ubetinget og øjeblikkeligt ophæves”.