Et år med samtykke – hvad nu?

Den 11. marts inviterer Amnesty International til en tværfaglig konference om samtykkelovningen i praksis. Sammen med eksperter, meningsdannere, og overlevere, vil vi snakke om, hvilke forandringer der skal til, for at voldtægtsoverleveres følelse af retssikkerhed og værdighed øges.

Den 17. december 2020 fik Danmark en ny samtykkelovgivning. Loven har ført til en markant stigning i antal anmeldelser og sigtelser, men der er stadig udfordringer i retspraksis, som skal løses for at sikre reel retfærdighed for voldtægtsoverlevere.

Emma Holten vil moderere dagen, som skal give deltagerne indsigt i voldtægtsområdet og den nuværende retspraksis. Vi kommer til at tale om skadelige myter og fordomme, som står i vejen for overleveres retssikkerhed, de nyeste tiltag der er introduceret i forlængelse af samtykkelovgivningen og slutter dagen af med en fælles samtale, som skal munde ud i konkrete løsninger, såsom efteruddannelse af bistandsadvokater.

Tid og sted

Fredag den 11. marts 2022 fra kl. 09:00-16:00 i Dansk Arkitektur Centers lokaler i København.

Kom med

Send en mail til tbrasmussen@amnesty.dk med følgende oplysninger:
– Fulde navn
– Organisation/virksomhed

Vi har i alt 80 pladser og følger et først til mølle-princip.

Program den 11. marts 2022

09.00: VELKOMMENved Vibe Klarup og Emma Holten

09.15-10.30: JURA
– Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl, Juraprofessor Trine Baumbach
– Retssystemets i praksis, Advokat Helle Hald
– Hvad har ændret sig med den nye samtykkelov, Vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich

10.30-10.45: PAUSE

10.45-12.15: OFRENES PERSPEKTIV
– Traumereaktioner og mønstre i adfærd hos overlevere, Mette Marie Yde, Danner
– Fordomme: Særligt udsatte kvinder, Malene Muusholm, Reden International & Kamilla Winther, Reden DK
– Migrant kvinder, Aphinya Jatuparisakul, The Red Van
– Forskning i traumer og fordomme, Victims’ Commissioner (TBC)
– Ofrenes møde med retssystemet, Kirstine Holst, forkvinde i Voldtægtofres vilkår
– Paneldebat med spørgsmål fra salen

12.15-13.00: FROKOST

13.00-13.45: UDENLANDSERFARINGER
– Case: Sverige, Silvia I. Åkermark, advokat med speciale i voldtægtssager
– Case: UK, Victims’ Commissioner (TBC)
– Spørgsmål fra salen

13.45-14.15: AMNESTYS ERFARINGER
– Amnestys arbejde med samtykke, Helle Jacobsen, Amnesty Danmark
– Behov for efteruddannelse af bistandsadvokater, Helle Jacobsen, Amnesty Danmark

14.15-14.30: KAFFEPAUSE

14.30-15.15: BREAKOUT SESSIONS
– Tværfaglig diskussion og fælles anbefalinger i grupper

15.15-15.45: OPSAMLING I PLENUM, Emma Holten