EU forholder sig passivt til flygtningekrise

Det får katastrofale konsekvenser for Syriens mest sårbare flygtninge, når verdens ledere sidder på hænderne, advarer Amnesty forud for FN’s indsamlingskonference i Geneve den 9. december.

I en ny rapport udstiller Amnesty det internationale samfunds sørgelige tilbud om genbosættelse af Syriens 3,8 millioner flygtninge, der primært opholder sig i fem lande i nærområdet: Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak og Egypten. Kun 1,7% af disse, er blevet tilbudt ophold i resten af verden, siden krisen begyndte for tre år siden. 

De rigeste lande svigter

Golfstaterne – der inkluderer nogle af verdens rigeste lande – har endnu ikke modtaget en eneste flygtning fra Syrien. Rusland og Kina har ligeledes undladt at tilbyde genbosættelser. Bortset fra Tyskland har EU’s lande kun tilbudt genbosættelse af sølle 0,17% af flygtningene fra landene omkring Syrien.       

“Verdenssamfundets manglende tilbud om genbosættelse af flygtninge er chokerende. Omkring 380.000 syrere anses for at have behov for genbosættelse af FN’s flygtningeagentur, og dog har kun en forsvindende lille del fået tilbud om ophold”, siger Sherif Elsayed- Ali, leder af Amnestys kontor for flygtninge og indvandreres rettigheder.

”At FN’s fødevareprogram tidligere på ugen meddelte, at de har været tvunget til at stoppe madhjælpen til 1.7 millioner flygtninge grundet manglende bidrag, understreger det internationale samfunds udeblivende reaktion. Fraværet af løfter om genbosættelser fra golfstaterne, er i særdeleshed skammelig. Sproglige og religiøse bånd burde gøre landene til fortrop når det kom til at give ophold for de, der flygter fra forfølgelse og krigsforbrydelser i Syrien.”

Katastrofale konsekvenser for nabolande

I Libanon, et land med usikker økonomi og voksende gæld, har tilstrømningen af flygtninge fra Syrien betydet, at landets befolkningstal er vokset med 26%. Antallet af flygtninge i Libanon er 715 gange højere end antallet af syrere, der har fået asyl i EU samt de syrere, der er blevet tilbudt genbosættelse, tilsammen.  

Den manglende internationale støtte har fået katastrofale konsekvenser for de nærmeste nabolande, der i øjeblikket huser mindst 95% af Syriens flygtninge. Landene har svært ved at håndterer presset. Tyrkiet, Libanon og Jordan har påført flygtningene strenge restriktioner for indrejse, og efterladt mange fanget i Syrien, hvor de risikerer at blive mishandlet af regeringsstyrker eller andre militante grupper som Islamisk Stat.

Udviklingen skal vendes

Amnesty International anbefaler, at det internationale samfund sikrer, at mindst 5% af Syriens flygtninge bliver genbosat inden slutningen på 2015 og yderligere 5% i 2016. Dette vil sikre, at de, der i øjeblikket har akut behov for at blive genbosat af FN’s Flygtningehøjkommissariat, får plads. Flygtninge med akut behov for genbosættelse indbefatter ofre for tortur, uledsagede børn og alvorligt syge.

“Næste uges indsamlingskonference er en mulighed for at vende udviklingen. Det er på høje tid, at verdens regeringer tager de nødvendige skridt hen i mod at dele ansvaret for denne krise og undgå yderligere lidelser”, siger Sherif Elsayed-Ali.

”Når et lille land, som Libanon, der har svag økonomi og kæmpe gæld, kan rumme en forøgelse på 25% af sin befolkning, kan andre lande med sikkerhed gøre mere for at hjælpe”.

Ikke nok at købe sig aflad

Mens nogle af verdens rigeste lande, inklusiv USA, Storbritannien og Kuwait har ydet generøse bidrag til FN’s humanitære indsats, er dette alene ikke tilstrækkeligt. 

“Lande kan ikke lette deres samvittighed med kontante bidrag og lade det være ved det. Selv blandt de internationale løfter om genbosættelser, der allerede er fremsat, bliver kun en brøkdel indfriet. Til og med august 2014 var kun 7000 flygtninge, henvist af FN’s Flygtningehøjkommissariat til genbosættelse, på vej mod deres nye hjem i de pågældende lande”, siger Sherif Elsayed-Ali.

Skræmmekampagner

”Ligegyldigheden vi har været vidne til fra nogle af verdens rigeste lande, er blevet forværret af skræmmekampagner om stigende flygtningestrømme mod Europa. De lande, der har økonomiske midler, skal spille en større rolle.” siger Sherif Elsayed-Ali.     

Det samlede antal syrere, der har nået Europa og søgt asyl de seneste tre år, er omkring 150.000. Det svare ca. til det antal mennesker der strømmede ind i Tyrkiet på blot en enkelt uge i september 2014 på flugt fra Islamisk Stats fremmarch mod den syriske grænseby Kobane.

Baggrund

I EU har Sverige og Tyskland modtaget det største antal asylansøgere fra Syrien. Samlet set har de to lande modtaget 69.500 nye ansøgninger de sidste tre år, hvilket tegner sig for 64% af alle ansøgninger i EU. Dertil kommer, at Tyskland har tilbudt genbosættelser, der svare til halvdelen af verdens samlede antal. Bortset fra Tyskland har EU’s fem største lande (Storbritannien, Italien, Spanien og Polen) givet lovning på blot 2000 pladser imellem dem, svarende til 0,001% af deres samlede befolkning.