EU-Parlamentet: Danmark skal lave grundig CIA-undersøgelse

EU-Parlamentet har med overvældende flertal godkendt en resolution, der opfordrer Danmark og de andre medlemslande til at undersøge CIA’s hemmelige flyvninger til bunds. Amnesty håber, at den danske regeringen endelig vil tage ansvar.

”Det er glædeligt, at EU-Parlamentet samlet opfordrer medlemslandene til at undersøge CIA’s hemmelige renditionprogram med bortførelser, skjulte fængsler og ulovlige fangetransporter. Nu ligger bolden hos de enkelte regeringer, der må tage ansvar for at foretage tilbundsgående undersøgelser på hver deres område. Kun sådan kan vi få et klart billede af hændelserne på europæisk plan og sikre, at noget lignende aldrig sker igen, samt at de skyldige bliver stillet til ansvar ,” siger vicegeneralsekretær i Amnesty Danmark, Trine Christensen.

Kun 34 ud af 568 mulige parlamentsmedlemmer stemte imod. De tre danske venstre medlemmer var de eneste fra den liberale gruppe, der stemte imod.

Læs EU-Parlamentets pressemeddelelse om resolutionen

Danmark kritiseres i rapporten

Danmark bliver nævnt i resolutionen, fordi den danske regering indtil videre ikke har gennemført en undersøgelse, der ifølge EU-Parlamentet er grundig nok. 

Amnesty har adskillige gange kritiseret både den forhenværende og nuværende regering for ikke at få alle oplysninger om CIA-flyvninger i dansk luftrum frem i lyset. Den seneste danske undersøgelse er, ifølge Amnesty, ikke fyldestgørende:

”Regeringen har med den seneste smalle rapport forsømt en vigtig anledning til at finde sandheden om Danmarks deltagelse og viden om CIA-operationerne. Reelt var der tale om en ren læseøvelse, som alene skulle afklare, om den forrige regering i god tro fortalte Folketinget alt, hvad den vidste i 2008. Undersøgelsen lever slet ikke op til de krav, som man må stille til en grundig og uafhængig undersøgelse af mistanker om menneskerettighedskrænkelser på dansk jord”, siger jurist i Amnesty Claus Juul.

Amnesty: Følg EU-parlamentets anbefalinger

Amnesty har i adskillige rapporter peget på, at CIA sandsynligvis har transporteret terrormistænkte igennem dansk luftrum for angiveligt at fængsle dem i hemmelige fængsler i blandt andet Polen og Litauen. Amnesty har også utallige gange opfordret skiftende regeringer til at afdække Danmarks rolle i CIA’s arbejde. EU-parlamentets beslutning om, at alle medlemslande skal undersøge CIA’s renditionprogram giver håb om, at den danske regering vil lave en uafhængig og tilbundsgående undersøgelse i tråd med EU-Parlamentets og Europarådets anbefalinger.


Læs Amnestys seneste rapport om CIA’s fangetransporter