Fem torturredskaber, som bør forbydes

I denne uge diskuterer FN en resolution om torturredskaber. Amnesty peger her på fem torturredskaber, som omgående bør forbydes.

1) Elektriske stødbælter
Stødbælter er fjernbetjente og giver elektriske stød gennem elektroder, som er placeret nær en fanges nyrer. Det påfører stor smerte. Udover smerten kan de øvrige fysiske reaktioner være ufrivillig vandladning og afføring, uregelmæssige hjerteslag og fysiske anfald. 

Elektriske stødbælter og lignende redskaber såsom ”stødveste” bliver blandt andet produceret af firmaer i USA, Sydafrika, Singapore og Kina. I Indien og Israel findes der leverandører af redskaberne. De er blevet brugt til at kontrollere indsatte i fængslerne i lande som Sydafrika og i nogle amerikanske delstater. En amerikansk indsat har fortalt, at smerten fra de elektriske stød fra bæltet var så intens, at han troede, han var ved at dø.

2) “Fikseringsstole”
Stole til at fastspænde og fiksere tilbageholdte har intet legitimt formål, som ikke kan opnås uden brug af dette redskab. I fikseringstole fastspændes den tilbageholdte ofte ved flere punkter på kroppen, herunder håndled, albuer, skuldre, bryst, om livet, lårene og anklerne.

Hvis en fastspændt person efterlades uden opsyn i længere perioder, kan alvorlig skade eller dødsfald indtræde. Fikseringsstole bruges ofte i forbindelse med andre former for tortur, f.eks. tvangsfodring eller tæsk. Stolene bliver brugt af myndighederne i Kina og er tidligere blevet brugt af USA på fangebasen Guantánamo.

I 2016 blev det afsløret, at en teenager i et detentionscenter for mindreårige i Australien var blevet fastspændt i en fikseringsstol. Den internationale fordømmelse fik Australien til at standse brugen af stolene i ungdomsfængslerne, men de er stadig tilladt i landets øvrige fængsler. 

Kontrol med torturindustrien

Den 26. juni 2019 er FN’s internationale dag til støtte for torturofre. Desværre er tortur udbredt i mange lande. Og mere end 60 år efter, at tortur blev forbudt internationalt, bliver torturudstyr stadig promoveret og solgt verden over.

Et eksportforbud vedtaget af EU har i de seneste år gjort salget af torturredskaber en smule vanskeligere, men der mangler stadig en international aftale om at forbyde torturredskaber. Netop sådan en aftale diskuterer FN’s Generalforsamling i denne uge, og Amnesty International opfordrer stater til støtte en resolution og dermed være med til at stramme kontrollen med salget af torturredskaber.

3) Elektriske stødstave
Stødstave og andre elektriske stødvåben som stødpistoler gør det nemt for myndigheder at påføre ekstremt smertefulde elektriske stød, også på særligt følsomme områder af kroppen, blot ved at trykke på en knap. Det er med til at gøre dem til et populært torturredskab, som er blevet brugt i alle verdensdele, viser Amnestys dokumentation.

Fremstillingen og brugen er stødstave er udbredt i Kina. Men også flere EU-baserede virksomheder producerer dette torturredskab, ligesom det sælges i lande som Hviderusland, Kasakhstan, Ukraine, Usbekistan, Iran, Israel, Saudi Arabien, Sydafrika og Vietnam.

Amnesty har dokumenteret, at stødstave anvendes i lande som Filippinerne, Rusland og Kina. Amnesty har også dokumenteret, at italiensk politi har anvendt stødstave mod flygtninge og migranter for at tvinge dem til at afgive fingeraftryk på politistationer. En sekstenårig dreng fra Sudan fortalte Amnesty, at han blev udsat for stød på begge ben, på maven og på brystet. 

4) Stave med pigge
Stave med pigge af hård plastic eller af metal er designet til at påføre smerte. Nogle har pigge langs hele staven, andre har pigge ved stavens top. De har ingen anden praktisk anvendelighed end til at begå tortur eller anden mishandling.

Kina er den primære producent af dette torturredskab. I EU er det forbudt at importere, eksportere eller promovere stave med pigge. Alligevel fandt Amnestys researchere stave med pigge til salg på en våbenmesse i Paris i 2017. Stavene er angiveligt blevet anvendt i Cambodia, Nepal og Thailand. 

5) ”Nakkelænker”
Såkaldte ”neck cuffs” spændes om halsen, eller lænker halsen og håndleddene sammen. Det er smertefuldt, nedværdigende og farligt. Det tryk, som ”lænken” lægger på nakken, risikerer at forsage kvælning eller skader på halsen.

Research fra Amnesty International og researchfonden Omega har vist, at redskabet især er blevet produceret til det kinesiske marked. Her er etniske minoriteter og menneskerettighedsforkæmpere i særlig fare.