FN bør oprette undersøgelseskommission for Myanmar

Amnesty opfordrer til, at FN’s Generalforsamling sætter handling bag ord og opretter en international undersøgelseskommission. Den skal sikre, at de ansvarlige for de alvorlige brud på menneskerettighederne i Myanmar bliver retsforfulgt.

Mord, tortur og tvangsarbejde er bare nogle af de forbrydelser, som Amnesty har dokumenteret i Myanmar, og Amnesty modtager fortsat rapporteringer om brud på menneskerettighederne og international lov i landet.

Og allerede i marts i år anbefalede FN’s specielle rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, at man oprettede en undersøgelseskommission i Myanmar. Anbefalingen har siden fået opbakning fra flere vestlige lande, herunder USA og Storbritannien.

Amnesty: Sæt handling bag ord

Anbefalingen må nu følges op af handling, og FN’s Generalforsamling bør derfor anmode generalsekretæren om at oprette en undersøgelseskommission.

Kommissionen bør især fokusere på regeringsstyrkernes systematiske overgreb mod religiøse og etniske minoriteter i landet. Også forskellige væbnede gruppers brud på menneskerettighederne bør undersøges.

Tradition for overgreb mod etniske minoriteter

Overgreb mod etniske minoriteter har længe været meget udbredt i Myanmar, især i forbindelse med politisk aktivisme. Blandt andet under Safran-revolutionen i 2007 i staterne Rakhine og Kachin, hvor vidner beskrev, hvordan sikkerhedsstyrkerne torturerede og dræbte fredeligt demonstrerende buddhistiske munke.

Intet håb om bedring fra national side

At der er behov for en uafhængig, international undersøgelseskommission er tydeligt, da landets selvbestaltede militærstyre er vedholdende i sine brud på menneskerettighederne.

FN’s generalforsamling har vedtaget 19 resolutioner om Myanmar, som konsekvent er blevet negligeret af styret. Oven i det vil landets nye forfatning, som skal implementeres ved det kommende valg, erklære straffrihed for alle handlinger udført af repræsentanter for militærstyret siden 1988.

Der er derfor ikke håb om en forbedring af situationen på nationalt plan, og international handling er nødvendig.