Foruroligende udvikling i Hong Kong

Foruroligende udvikling i Hongkong

Der er varslet store demonstrationer for at markere fem-årsdagen for kinesisk indblanding i Hongkongs valg af politikere. Myndighederne har forbudt demonstrationerne og har anholdt pro-demokratiske aktivistledere. Amnesty ser med stor bekymring på myndighedernes knægtelse af borgernes ret til at ytre og forsamle sig.

Af Malene Haakansson

”I løbet af den sidste uge har vi set skræmmetaktikker, som var de taget ud af Beijing-styrets lærebog: ledere af demokratibevægelser er blevet angrebet af bøller, prominente aktivistledere er blevet arresteret, og lørdagens demonstration er blevet forbudt,” siger Man-kei Tam, direktør i Amnestys afdeling i Hongkong.

Han siger, at myndighederne skal stoppe angrebene på borgernes ret til at ytre og forsamle sig.

“Det er vitalt, at myndighederne sender et klart signal om, at borgerne i Hongkong stadig kan nyde disse rettigheder uanfægtet af deres politiske tilhørsforhold.”

Her er 5 ting du skal vide om demonstrationerne i Hongkong:

 

1. Hvorfor demonstrerer Hongkongs borgere?

Det handler om et lovforslag, der giver myndighederne i Kina mulighed for at få udleveret Hongkongs borgere til retsforfølgelse. Lovforslaget tolkes som en måde hvorpå, Kina kan lukke munden på kritikere af Kinas kommunistiske styre.

Det kinesiske retssystem er kendt for at anvende tortur, stå bag forsvindinger og bryde med reglerne for en retfærdig rettergang.

Hongkongs regeringsleder Carrie Lam har efter demonstrationerne begyndte i begyndelsen af juni, suspenderet lovforslaget, men har ikke officielt trukket det tilbage.  

Hongkong er en tidligere britisk koloni, der blev overdraget til kinesisk styre i 1997. Forinden var der lavet en aftale, der i 50 år frem til 2047 skal sikre, at Hongkong fortsat har kapitalisme og demokratiske styreformer. Det er denne aftale, som Hongkong borgerne vil have regeringen i Hongkong til at respektere.

2. Hvad kræver demonstranterne?

Lovforslaget om udlevering skal trækkes officielt tilbage.

Der skal være en uafhængig undersøgelse af politiets brug af magtanvendelse over for demonstranterne.

Betegnelsen “optøjer” skal ikke anvendes om protesterne mod udleverings-forslaget for at sikre, at fredelige demonstranter ikke bliver anklaget og retsforfulgt for optøjer.

Løslad demonstranter, som er blevet tilbageholdt af myndighederne i forbindelse med demonstrationerne mod lovforslaget om udlevering og frafald alle anklager.

Universel valgret til medlemmerne af Hongkongs lovgivende forsamling og politiske leder.

3. Hvad mener Amnesty myndighederne i Hongkong skal gøre?

Hongkongs regering skal officielt trække forslaget om at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina tilbage og sikre, at befolkningen i Hongkong har ret til fredeligt at forsamle og ytre sig.

Og så skal der igangsættes en uvildig undersøgelse af politiets brug af magtanvendelse over for demonstranterne.

Amnesty opfordrer europæiske regeringer til at stoppe eksport af politiudstyr til Hongkong, indtil myndighederne kan garantere lovlig og sikker brug af for eksempel vandkanoner, gummikugler og peberspray.

4. Hvad mener Amnesty om de voldelige demonstranter?

Amnesty tager afstand fra de voldelige demonstranter, ligesom vi tager skarp afstand fra den politivold, der bliver begået mod demonstranterne.

Amnesty har dokumenteret, hvordan Hongkongs politi har anvendt overdreven magt for at stoppe demonstranterne i at udøve deres ret til at forsamle og ytre sig. Politiet har blandt andet brugt store mængder af tåregas, peberspray og gummikugler mod overvejende fredelige demonstranter.

Langt størstedelen af demonstranterne bruger fredelige midler til at vise deres utilfredshed. Det kunne man blandt andet opleve ved demonstrationen den 18. august, hvor 1/4 af øens indbyggere, som svarer til cika 1,7 millioner mennesker, fyldte gaderne. 

5. Hvor mange af demonstranterne er blevet arresteret?

I følge Hongkongs politi er mere end 700 mennesker blevet arresteret. De er blandt andet blevet anklaget for at deltage i optøjer, at forsamle sig ulovligt, overfald af politibetjente og for at forhindre politiet i at udføre sit arbejde.