Frigiv migranter og flygtninge i USA’s detentionscentre

Trump-administrationen undlader at beskytte personer, der er tilbageholdt i detentionscentre under COVID-19-pandemien. Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport og opfordrer myndighederne til at frigive de tilbageholdte

”I dag er alles sundhed og sikkerhed forbundet. USA har bekræftet flere tilfælde af COVID-19 end noget andet land, og alligevel har immigrationsmyndighederne ikke formået at vedtage effektive foranstaltninger til at forhindre spredningen af pandemien i detentionscentrene landet over. Det sætter alles sikkerhed i fare,” siger Erika Guevara-Rosas, direktør for Amnesty International Amerika.

USA har det største detentionssystem for migranter og asylansøgere i verden. Over 200 centre i hele landet huser knap 40.000 mennesker. Indsatte i flere af centrene har sultestrejket for at kræve deres frihed og protestere mod farlige og utilstrækkelige hygiejne- og sanitetsforhold.

”Immigrationsmyndighedernes unødvendige tilbageholdelse af titusinder af mennesker udgør en massiv trussel mod folkesundheden. Det er grusomt at tilbageholde mennesker under en global pandemi udelukkende på baggrund af migrationsrelaterede årsager, og kan have dødelige konsekvenser. Myndighederne bør øjeblikkeligt udstede alternativer til tilbageholdelse og bevilge humanitære løsladelser til indsatte, på nær under de mest ekstraordinære omstændigheder, der kræver vedvarende tilbageholdelse,” uddyber Erika Guevara-Rosas.

Immigrationsmyndighederne har ikke formået at udstede tilstrækkeligt med sæbe og rengøringsprodukter i centrene eller indført den nødvendige sociale afstand mellem de indsatte. De har heller ikke standset unødvendige overførsler af personer mellem centrene, men er derimod fortsat med at transportere tusinder af mennesker ind og ud af centrene.

Benægtelse af retten til sundhed 

Myndighedernes tilbageholdelse af mennesker udelukkende baseret på deres migrationsstatus fører både til mishandling og diskrimination. Det er en benægtelse af retten til sundhed.

Immigrationsmyndighederne har pligt til at bevilge humanitære løsladelser til indsatte, før flere bliver smittet med COVID-19 i deres varetægt. Indtil nu har myndighederne undladt at vedtage selv de mest minimale foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden både i og omkring det store netværk af centre.

Imens risikoen for COVID-19-udbrud er blevet bagatelliseret i detentionscentrene, har myndighederne skjult og undervurderet antallet af personer, der kan have været udsat for, eller allerede er blevet smittet med COVID-19. Amnesty International har modtaget rapporter om mistanke for COVID-19 og nedlukninger i flere centre, hvor advokater fortæller, at ansatte har nægtet at kommentere på sundhedssituationen.

Advokater har gjort opmærksom på, at de mangler information om risikoen for COVID-19 i centrene, og at dem, der bliver overvåget for symptomer på sygdommen, ofte ikke bliver testet.

De, der lever med andre sygdomme som for eksempel HIV, har via deres advokater delt forstyrrende beretninger om et sundhedssystem, der ikke lever op til standarden med utilstrækkelige, farlige forhold der sætter dem i en højere risiko for at blive alvorligt syge eller dø af COVID-19. Der er eksempler på sundhedspersonale, der ikke leverer antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV, samt giver afslag på anmodninger om håndrensningsmiddel og ansigtsmasker.

Jeg har intet andet valg end at være tæt på andre

Siden COVID-19 har spredt sig i USA fra begyndelsen af året, er immigrationsmyndighederne fortsat med at modtage og tilbageholde familier i myndighedernes familieboliger, og i nogle tilfælde familier, der allerede har vist symptomer på COVID-19, ifølge advokater.

En gravid kvinde fra Honduras, som søgte asyl sammen med sin fire-årige datter, har beskrevet sin frygt for at få COVID-19 og dø af det på grund af de utilstrækkelige forhold og forplejning på ’Dilley-facility’:

”Jeg kan ikke holde en tilstrækkelig afstand til andre folk for at beskytte mig selv fra at blive smittet med virussen, hvis de har den. Jeg har intet andet valg end at være tæt på andre hele tiden. Vi deler værelse, badeværelse og spisesal. Alle områder i detentionscentret er fælles.”

Den 31. marts 2020, udstedte de fire ledende FN-agenturer på menneskerettigheds-, sundheds- og flygtninge og migrationsområdet en fælles udtalelse, der opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af migranter og asylansøgere, som bliver fastholdt i overfyldte, uhygiejniske detentionscentre. Agenturerne opfordrede samtidig til frigivelse af børn og familier samt dem, der er tilbageholdte, uden tilstrækkeligt retsgrundlag.

Læs rapporten: ‘We are adrift, about to sink’: The looming COVID-19 disaster in US immigration detention facilities