Frygt for nye overgreb under valg i Myanmar

Diskrimination, vilkårlige anholdelser og tortur er virkelighed for Myanmars etniske minoriteter. Det fastslår Amnesty i en ny rapport, som udkommer op til landets første forfatningsvalg i 20 år. Amnesty frygter en eskalering af overgreb op til valget.

I slutningen af 2007 blev fire piger fra minoritetsgruppen Kachin i Myanmar anholdt af soldater for at synge Kachin-sange på en karaoke-bar. Soldaterne voldtog dem og truede med at slå dem ihjel, hvis de fortalte det til nogen. Da historien om voldtægten nåede medierne, blev pigerne anklaget for at bagtale regeringen og blev idømt et års fængsel. I fængslet blev de truet til at erklære sig skyldige i retten – ellers ville de få dødsstraf eller livsvarigt fængsel. Pigerne blev løsladt efter seks uger uden begrundelse, og de er nu alle flygtet ud af Myanmar.

Chikane af minoriteter

Kachin-pigernes historie er blot én af mange historier, som vidner om grov undertrykkelse af Myanmars mere end hundrede etniske minoriteter, der udgør 35-40 procent af befolkningen. Minoritetsgrupperne udsættes for overvågning, chikane og diskrimination, og aktivister fra disse grupper udsættes for vilkårlige anholdelser, fængslinger og i nogle tilfælde tortur eller drab, viser en ny rapport fra Amnesty.

Den 58 sider lange rapport, The Repression of Ethnic Minority Activists in Myanmar, er blevet til over to år fra august 2007, og er baseret på interviews med mere end 700 aktivister fra de syv største etniske minoritetsgrupperinger I Myanmar.

Rapporten udkommer op til, at Myanmar i 2010 skal afholde forfatningsvalg for første gang i 20 år. Det seneste valg i 1990 førte til en sejr til The National League for Democracy (NLD) og en koalition af etniske minoritetspartier, men landets militærregering ignorerede resultatet, og fortsatte sin undertrykkelse af den politiske opposition. Med 2010-valgene forude og regeringens stigende intolerance over for enhver gruppe, som udfordrer dens legitimitet og politik, frygter Amnesty, at landets etniske minoriteter vil blive udsat for endnu flere krænkelser.

“Etniske minoriteter spiller en vigtig men sjældent anerkendt rolle i Myanmars politiske opposition”, siger Benjamin Zawacki, Amnesty Internationals Myanmar-ekspert. “Regeringen har svaret igen på denne aktivisme på en brutal måde, og har derved skabt frygt for, at undertrykkelsen vil eskalere før valget”, siger han.

Mange minoritets-aktivister har oplevet undertrykkelse og overgreb, når de har optrådt som del af en større bevægelse, for eksempel under ‘Safran-revolutionen’ i 2007 i staterne Rakhine og Kachin, som blev ledt af buddhistiske munke. Her beskrev vidner, hvordan sikkerhedsstyrkerne torturerede og dræbte munke og andre under den fredelige demonstration i de to stater. Andre er blevet forfulgt for mindre aktioner, og selv små udtryk for politisk utilfredshed er blevet straffet. Mere end 2100 politiske fanger, inklusive mange fra etniske minoriteter, sidder i Myanmars fængsler under elendige forhold. De fleste af dem er samvittighedsfanger, som blot har givet deres mening til kende på fredelig vis.

Amnesty: Frigiv alle samvittighedsfanger

Amnesty opfordrer regeringen i Myanmar til at fjerne restriktionerne på forenings-, forsamlings- og religionsfriheden op til valget, og til øjeblikkeligt og uden betingelser at løslade alle samvittighedsfanger. Derudover skal de fjerne restriktioner på uafhængige medier og lade medierne dække valgkampagnen og selve valget.

“Myanmars regering bør bruge valget som en mulighed for at forbedre menneskerettighedssituationen, og ikke som en ansporing til at forøge undertrykkelsen af uenige stemmer, specielt dem der tilhører etniske minoriteter”, siger Benjamin Zawacki.

Amnesty opfordrer også Burmas naboer i Association of South East Asian Nations (ASEAN) og Kina, Myanmars største internationale støtte, til at presse regeringen til at sikre, at Myanmars befolkning har mulighed for at give udtryk for sine meninger, for at mødes fredeligt og for at deltage åbent i den politiske proces.