Global aktion: Løslad verdens samvittighedsfanger

Amnesty International opfordrer til øjeblikkelig og ubetinget løsladelse af alle samvittighedsfanger i verden. De er i stor risiko for at blive smittet med corona i overfyldte og uhygiejniske fængsler, hvor adgangen til lægehjælp er enten ikke eksisterende eller utilstrækkelig. En af samvittighedsfangerne er den dansk-bahrainske menneskerettigheds-forkæmper Abdulhadi al-Khawaja

”Samvittighedsfanger har ikke begået en forbrydelse, og alligevel bliver de fortsat vilkårligt tilbageholdt under forhold, der nu er blevet endnu farligere. Overfyldte fængsler og manglen på sanitet i mange fængsler overalt i verden gør det umuligt for de fængslede at forebygge smitte ved at holde fysisk afstand og regelmæssig håndvask. Deres uberettigede tilbageholdelse bringer dem i højere risiko,” siger Sauro Scarpelli, vicekampagnedirektør hos Amnesty International.

Lige nu arbejder Amnesty for løsladelsen af omkring 150 samvittighedsfanger, der tilbageholdes i forskellige dele af verden – udelukkende for at udøve deres menneskerettigheder. Mens Amnesty arbejder med 150 sager, er der sandsynligvis tusinder mere, der sidder uberettigede fængslet, imens COVID-19 pandemien hærger.

”Det er vigtigere end nogensinde, at stater træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte fængslede mod COVID-19 og frigiver de mennesker, der udelukkende er tilbageholdt for fredeligt at udøve deres rettigheder, siger Stinne Bech, policychef i Amnesty International Danmark.

Den dansk-bahrainske menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja er en af dem, der er uretfærdigt dømt og i høj risiko for at blive smittet med corona. Han blev idømt fængsel på livstid for ni år siden for at deltage i en fredelig demonstration mod styret i det arabiske land. Al-Khawaja er medstifter af Bahrain Centre for Human Rights. 

Menneskerettighedsforkæmperen Al-Khawaja (til højre i billedet) afsoner en livstidsdom 

I begyndelsen af sin fængsling gennemførte Al-Khawaja en 110 dage lang sultestrejke, der skabte overskrifter over hele verden – uden at det dog førte til hans løsladelse. Han har sultestrejket flere gange siden, og dansk-bahrainerens helbred har ofte været alvorligt truet. På trods af opfordringer fra officiel dansk side til at løslade ham, sidder han fortsat i det berygtede Jaw-fængsel.

Syge nægtes lægehjælp

I flere lande nægtes syge samvittighedsfanger lægehjælp, hvilket gør dem særligt sårbare over for COVID-19. En af dem er 69-årige Azimjan Askarov, som afsoner en livstidsstraf i Kirgisistan efter en uretfærdig retssag baseret på fabrikerede beviser, der skulle stoppe hans lovlige menneskerettighedsarbejde.

Askarov, der er etnisk usbeker, har siddet fængslet i næsten ti år. Han lider både af problemer med hjertet og åndedrættet, men har ikke modtaget den lægehjælp, han har brug for. FN’s Menneskerettighedskommité konkluderede i 2016, at Askarov var blevet vilkårligt fængslet under umenneskelige forhold, tortureret og på andre måder mishandlet og ikke havde fået en retfærdig rettergang.

I januar 2019 vedtog Europa-Parlamentet en resolution, der krævede øjeblikkelig løsladelse og fuld rehabilitering af Askarov. Kravene er konsekvent blevet ignoreret af Kirgisistan.

Skriv under for Azimjan Askarovs løsladelse

Fængslet for at dele blomster ud uden tørklæde

Iran er et af de lande, som er hårdt ramt af COVID-19, og der er bekræftet tilfælde af smittede i fængslerne også. Indsatte har råbt op om overfyldte fængselsceller, uhygiejniske forhold og utilstrækkelig sanitet. Flere steder har den manglende beskyttelse mod pandemien ført til oprør. Over 30 indsatte er blevet dræbt, og flere hundrede er blevet såret.

En af dem, som Amnesty mener bør løslades ubetinget og øjeblikkeligt, er 24-årige Yasaman Aryani, som afsoner en straf på næsten ti år for at have delt blomster ud på kvindernes internationale kampdag uden tørklæde. Sammen med sin mor delte hun blomster ud på en togstation i Teheran og talte med kvindelige passagerer om deres ret til selv at bestemme, hvordan de vil gå klædt. Seancen blev optaget på video og delt på sociale medier.

Yasaman er blandt andet anklaget for at have ”spredt propaganda imod systemet” og ”opfordret til prostitution”. Yasaman Aryani sidder i det berygtede Evin-fængsel i hovedstaden, hvor indsatte bliver isoleret, afhørt uden advokat og udsættes for tortur.

De iranske myndigheder har løsladt over 70.000 indsatte – blandt andet for at undgå corona-smitte. Men myndighederne har ikke løsladt størstedelen af de fængslede samvittighedsfanger.

Skriv under for Yasaman Aryanis løsladelse

Begræns spredning og giv adgang til sundhed

Ud over at løslade verdens samvittighedsfanger opfordrer Amnesty International stater til at begrænse spredningen af COVID-19 ved at sørge for, at der er tilstrækkelig plads i fængslerne. Myndighederne bør også gennemgå sager om personer, der er tilbageholdt forud for deres retssag og overveje midlertidig eller betinget løsladelse af personer med særlig risiko for at blive smittet såsom ældre og personer, hvis sundhedstilstand er svækket.

Amnesty opfordrer også stater til at levere sundhedsydelser til mennesker, der forbliver i fængsel. Ydelserne skal imødekomme hver enkelt persons individuelle behov og svare til, hvad der er tilgængeligt i samfundet, og som sikrer den størst mulige beskyttelse mod spredningen af COVID-19.