Guantánamo: Obama, du brød dit løfte

I dag for 15 år siden ankom de første fanger i lænker og orange kedeldragter til fangelejren ved Guantánamo Bay i Cuba. Om 10 dage er det otte år siden, Barack Obama lovede at lukke lejren, hvor fangerne er blevet udsat for tortur og nedværdigende behandling. De mangler fortsat enhver form for retssikkerhed. Amnesty International USA lægger et sidste pres på præsidenten.

”Hurtig og passende behandling af de mennesker, som sidder tilbageholdt i Guantánamo og nedlægningen af de faciliteter, som de er tilbageholdt i, vil fremme vores nations sikkerhed og politiske interesser”. Sådan sagde Obama 22. januar 2009, bare to dage efter han blev svoret ind som USA’s 44. præsident. Udtalelsen faldt, da han underskrev en bekendtgørelse om, at fangelejren skulle nedlægges.

Fangerne i Guantánamo lever udenfor retssystemets rækkevidde, fordi lejren ligger i en militærbase på fremmed jord. De er ikke krigsfanger, men såkaldte fjendtlige kombattanter, mener USA. Derfor har de ikke krav på behandling i overensstemmelse med Geneve-konventionen, og de er heller ikke konventionelle indsatte, som skal behandles efter amerikansk lovgivning.

Obama afgav løfte om et opgør med George W. Bushs grove brud på internationale retsprincipper og universale menneskerettigheder i kølvandet på angrebet 11. september og ”krigen mod terror”. Det løfte levede han ikke op til.

Den dag i dag sidder 55 fanger stadig bag lås og slå, og 45 af dem sidder på ubestemt tid uden anklager. De resterende 10 er i gang med eller kan imødese en militær rettergang, som ikke lever op til internationale standarder for fair rettergang.

Samtidig er der ingen udsigt til, at de ansvarlige for ulovlig tilbageholdelse, tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling bliver retsforfulgt.

Overlad ikke Guantánamo til Trump

Den 20. januar er dagen, hvor Obama træder af, og Donald Trump bliver indsat. Trump har i løbet af valgkampen ikke lagt fingre imellem, når han har udtalt sig om Guantánamo eller om tortur.

En række udtalelser peger i klar retning af, at han ikke vil skele til menneskerettighederne eller principperne om retfærdig rettergang:

  •          Om tortur: ”Jeg vil tillade ting, der er langt værre end waterboarding”. 
  •          Om Guantánamo: “Tro mig, vi kommer til at fylde den op med banditter”.
  •          Om terrorsigtede amerikanske statsborgere: “Det ville være fint, hvis de kom for en domstol dér (I Guantánamo, red.)
  •          Om tortur: ”Kom ikke og sig, at tortur ikke virker. Tortur virker”.

Sidste chance, Obama

Amnesty International er utilfreds med, at Obama ikke har evnet at lukke Guantánamo. Amnesty International USA peger for det første på, at overtrædelserne stadig finder sted, og for det andet at historien vil dømme ham. Generalsekretæren for Amnesty USA, Margaret Huang har skrevet et åbent brev til præsidenten. Hun skriver blandt andet:

”Vi er dybt bekymrede for, at hvis det ikke lykkes dig (at lukke lejren, red.), så vil Donald Trump forsøge at bringe dusinvis eller sågar hundreder til lejren, hvor de vil blive ulovligt tilbageholdt i årtier og udsat for tortur og andre former for grusom behandling”. Hun fortsætter:

”Trods dine positive forsøg, så er det dit præsidentskab, der vil blive dømt hårdt af historien, det internationale samfund, støtter af menneskerettighederne på tværs af USA og i resten af verden, såfremt du ikke tager alle tænkelige skridt for at overføre de resterende fanger fra Guantánamo”.

Læs Amnesty International USA’s brev til Obama.

Huang påpeger også, at de militære domstole på Guantánamo bør nedlægges:

”Enhver, der er ansvarlig for de forbrydelser, der 11. september blev begået mod menneskeheden, bør få en retfærdig rettergang. Guantánamo og dens militære domstol kan ikke og kommer aldrig til at levere den”.

Boks:

FACTS OM GUANTÁNAMO 10. JANUAR 2017

  •          55 fanger sidder der stadig
  •          2 har siddet siden åbningen
  •          28 kom i løbet af det første år
  •          51 har siddet mere end 10 år
  •          45 sidder på ubestemt tid uden anklager
  •          Mindst 26 af de 55 fanger var i hemmelige fængsler inden Guantánamo