HISTORISK DOM I SAG OM DANSK ANSVAR FOR INHUMAN BEHANDLING AF FANGER I IRAK

Afgørelsen i Green Desert-sagen er vigtig både for ofrene og Danmarks militære praksis, mener Amnesty Danmark.

En årelang juridisk kamp endte foreløbigt fredag d. 15. juni, da Østre Landsret afgjorde, at 18 irakere tilkendes godtgørelse, fordi de i forbindelse med en dansk støttet militæroperation i Irak i november 2004 blev anholdt og udsat for inhuman behandling.

Dommen er vigtig af flere grunde, mener Amnesty Danmark, som kalder det en ”sejr” for de 18 irakiske sagsøgere, som fik medhold i retten.

”Irakerne har mod alle odds opnået en retlig prøvelse. De har fået slået nogle vigtige principper fast og sikret sig oprejsning og kompensation for nogle af de overgreb, som de har været udsat for. Sejren bliver ikke mindre af, at Forsvarsministeriet med alle midler har modarbejdet den juridiske prøvelse af Danmarks ansvar, det på en måde som går langt ud over det rimelige for en retsstat”, siger Claus Juul, juridisk konsulent i Amnesty Danmark.

Amnesty påpeger desuden, at dommen fastslår, at man ikke kan være en uundværlig del af en militær aktion uden at pådrage sig et medansvar for eventuel mishandling og umenneskelig behandling, selv hvis andre lande har kommandoen.

”Selv om danske styrker i en årrække har været i kamp i både Irak og Afghanistan, og selv om Forsvaret har taget skridt til udarbejdelsen af en militærmanual, har vi måtte konstatere, at der har hersket stor tvivl og uenighed om, hvordan danske soldater skal håndtere sager om tortur og mishandling. Det vil være glædeligt for alle, hvis dommen i dag bidrager til, at danske soldater ikke igen i fremtiden risikerer at blive sat i en situation, hvor Danmark bliver medskyldig i sager om tilsidesættelse af menneskerettighederne”, siger Claus Juul, juridisk konsulent i Amnesty Danmark.