Ændringsforslag til udlændingelovens §19, stk. 3, 1. pkt. – 10 års frist ved ferier til oprindelseslandet

Amnesty International har skrevet høringssvar vedrørende et ændringsforslag til den paragraf i udlændingeloven, der sikrer, at herboende flygtninge med ophold i 10 år eller derover frit kan rejse på kortere besøg i oprindelseslandet uden at risikere at få inddraget deres ophold i Danmark. I høringssvaret skriver vi blandt andet om vores bekymringer vedrørende den danske politik omkring midlertidighed i dansk flygtningebeskyttelse.