Amnesty om situationen i Ungarn: “Kære medlem af Europa-Parlamentet, …”

Amnesty om situationen i Ungarn: “Kære medlem af Europa-Parlamentet, …”

Kære medlem af Europa-Parlamentet,

Jeg skriver til dig i forbindelse med den bekymrende udvikling i Ungarn og det ungarske lovforslag ‘Stop Soros’. Det nye lovforslag skitserer, at den ungarske regering vil slå hårdt ned på de individer og organisationer, der støtter den illegale migration, men asylansøgere og flygtninge er også omfattet af denne definition.

Hvis lovforslaget vedtages, risikerer menneskerettighedsforkæmpere og advokater at blive fængslet alene for at gøre deres arbejde og sikre asylansøgeres basale rettigheder (adgang til information, juridisk bistand, basale fornødenheder mv.).
Det er et voldsomt angreb mod civilsamfundet og de organisationer, der arbejder med flygtninges og migranters rettigheder herunder Amnesty lnternationals kontor i Budapest.

‘Stop Soros’- pakken kan allerede risikere at blive vedtaget den 5. juli og senest den 20. juli.
Vi sender derfor en appel til de europæiske medlemmer af Europa-Parlamentet om at påvirke de ungarske politikere med det formål, at lovforslaget ikke vedtages, og at angreb på menneskerettighederne ikke tolereres i Europa.
Derudover håber jeg, at du vil støtte Judith Sargentinis rapport og forslag, som vil blive behandlet og ryger til afstemning i Europa-Parlamentets LIBE udvalg i juni måned.

Du er meget velkommen til at komme med en tilbagemelding på, hvordan du bedst kan håndtere den problematiske udvikling i Ungarn.På forhånd tak.

For yderligere baggrund i sagen vil jeg henvise til følgende dokumenter:

Amnesty lnternationals reaktion på loven i Ungarn, dateret d.29.5

Reaktioner fra UNHCR på loven, dateret d. 29.5

Med venlig hilsen

Lisa Blinkenberg

Senirorådgiver

Amnesty International Danmark