Bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier

 
Udgivet
01.
Bemærkninger

Bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 22 december2020 anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til et nyt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v.
(epidemiloven).

Læs bemærkningerne her