Brev til forsvarsministeren Tortur Dødsstraf Danmark

 
Udgivet
01.
Brev

Brev til forsvarsministeren vedr. danske styrkers håndtering af frihedsberøvede til de irakiske myndigheder.

Amnesty International har med interesse fulgt drøftelserne om beslutningsforslag B 108, herunder de supplerende oplysninger, som er fremkommet gennem forsvarsministerens svar på forsvarsudvalgets spørgsmål vedrørende B 108. 

Læs brevet her