Høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Læs høringssvaret