Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven

 
Udgivet
01.
Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven m.fl.

Udlændinge, Integrations og Boligministeren har fremsendt L191 om forslag til ændring af udlændingeloven m.fl., og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger hertil.

Læs høringssvaret her