Høringssvar vedrørende udlændingeloven 7. november 2014 Udlændingeloven Danmark

 
Udgivet
01.
Høringssvar

Høringssvar vedrørende udlændingeloven

Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til forslag til ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land mv.) J.nr. 2014—941-0040.

Læs høringssvaret her