Københavnererklæringen

Høringssvar: Ris og ros til Københavnererklæringen

Amnesty International har sammen med syv andre internationale NGO’er  skrevet et fælles høringssvar til Københavnererklæringen, som i april skal vedtages af samtlige 47 lande, der er medlem af Europarådet.

I vores høringssvar kommer vi med både ris og ros. Vi ser med kritiske øjne på ønsket om en styrket politisk dialog mellem lande og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette risikerer at underminere domstolens uafhængighed og autoritet.

Enkelte paragraffer ser også bort fra principperne om, at alle menneskerettigheder skal vægtes ligeligt. Derudover er der også foruroligende tekst om borgernes ret til beskyttelse under internationale konflikter.

Det er vigtigt, at erklæringen i sin endelige version understreger behovet for en uafhængig regional domstol og beskytter alle borgere i Europarådets medlemslande.