Husk harmen – også når det ikke er os, Trump træder over tæerne

Når Trumps måde at føre politik på rammer os selv gør det ondt. Men han rammer langt hårdere i mange andre dele af verden.

Af Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling

Debatindlægget er bragt i Politiken den 23. august 2019.

Det er fuldt forståeligt, at danske politikere fra hele det politiske spektrum reagerer med bestyrtelse, når præsidenten for verdens mægtigste land – Donald Trump – aflyser sit statsbesøg til Danmark med kort varsel på baggrund af, at statsminister Mette Frederiksen har afvist Trumps tilbud om at købe Grønland.

Når Trumps måde at føre politik på rammer os selv, gør det ondt.  Men langt værre er det i andre dele af verden, hvor den amerikanske præsidents politik ikke kun gør ondt, men rent faktisk koster liv. Siden præsident Trump kom til magten har USA konsekvent bevæget sig væk fra internationale samarbejder og trådt menneskerettighederne under fode.

Danmark bør derfor gentænke den måde, hvorpå man ønsker at være en tæt allieret. Vi er et land, der er kendt for at tale menneskerettighedernes sag ude i verden, og menneskerettighederne står centralt i den danske udenrigs- og udviklingspolitik. Derfor bør vi i langt højere grad sige fra over for præsident Trumps ødelæggende politik.

For det første bør Danmark opfordre USA til at genindtræde i internationale aftaler og fora. De seneste år har USA trådt ud af FN’s Menneskerettighedsråd, Paris-aftalen om klimaet og FN’s våbenhandelstraktat. Vi har brug for flere forpligtende aftaler, der sikrer at lande overholder menneskerettighederne og beskytter klimaet – ikke færre.

For det andet har USA’s våbensalg til Saudi-Arabien bidraget til tusindvis af civile ofre i krigen i Yemen. Vi har i Amnesty dokumenteret, hvordan den saudisk ledede koalition ikke tager de nødvendige forholdsregler for at undgå civile tab, og har gjort sig skyldig i krigsforbrydelser. Danmark bør gøre det klart for USA, at våbensalget til lande, der deltager i koalitionen, bør stoppe.

For det tredje bør Danmark understrege vigtigheden af, at USA styrker og ikke svækker kvinders ret til reproduktiv sundhed. Trump har udvidet den såkaldte ”global gag rule”, der forbyder støtte til organisationer, der oplyser om abort, til at dække hele USA’s internationale sundhedsprogram og har blokeret for, at seksuelle og reproduktive rettigheder bliver sikret i internationale aftaler og resolutioner. Det har store konsekvenser for piger og kvinders liv og sundhed over hele verden.

Det bør ikke være et aflyst statsbesøg, der udløser en diplomatisk krise mellem USA og Danmark, men derimod USA’s fatale tilsidesættelse af menneskerettighederne.