I USA bliver bøsser og lesbiske udsat for politivold

Bøsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle i USA bliver udsat for politivold på grund af deres seksuelle orientering. Det dokumenterer Amnesty i rapporten “Stonewalled – Still demanding respect”.

En lesbisk kvinde fra Athens i staten Georgia i USA blev i 2004 tvunget ind i sin lejlighed af en bevæbnet betjent og voldtaget. Betjenten ville “give hende en lærestreg”. En transseksuel kvinde blev stoppet på gaden i Los Angeles af to politibetjente i 2003. Betjentene lagde hende i håndjern, slog og voldtog hende for derefter at kaste hende til jorden med ordene: “Det er, hvad du fortjener!”

Systemet diskriminerer

“De er ofre for et politisystem, der fordrer diskrimination, mishandling og straffrihed for overgreb mod seksuelle minoriteter”, siger Amnesty International.

“Vores undersøgelse dokumenterer et uhyggeligt mønster af fysisk og seksuel vold og chikane mod seksuelle minoritetsgrupper. Hver dag bliver de udsat for politiovergreb i amerikanske fængsler, i amerikanske hjem og på gaden”.

Ofte bliver overgrebene ikke anmeldt af frygt for myndighedernes reaktioner. De få gange, det sker, bliver sagerne sjældent undersøgt til bunds.

“Der er stadig diskriminerende lovgivning i USA, men det største problem er den diskriminerede måde, lovene bliver anvendt på i praksis. Mange mennesker bliver arresteret og tilbageholdt udelukkende på grund af deres seksuelle orientering. For eksempel blev en ung, homoseksuel mand i Chicago anholdt, mens han stod og ventede på bussen”.

Amnesty International opfordrer de amerikanske myndigheder til at gribe ind og forhindre politiets diskrimination af seksuelle minoriteter og undersøge alle anklager om seksuelle, fysiske og verbale overgreb mod seksuelle minoriteter begået af politiet.

Rapporten “Stonewalled – Still demanding respect: Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the USA” udkommer 23. marts 2006.