Irak: Udleveringer til tortur er også dansk ansvar

Dokumenter fra Wikileaks viser, at de internationale styrker formentlig kendte til tortur og mishandling af tilbageholdte i irakisk varetægt. Alligevel blev fanger i store tal overdraget til de irakiske sikkerhedsstyrker.

Tusindvis af fanger er blevet overdraget til de irakiske sikkerhedsstyrker på trods af, at man formentlig vidste, at de risikerede tortur og overgreb. Også den danske styrke har et ansvar, da man har ledt og medvirket i operationer, hvor tilfangetagne efterfølgende er overdraget til irakisk varetægt.

Organisationen Wikileaks offentliggjorde lørdag tæt på 400.000 hemmelige dokumenter om Irakkrigen. Offentliggørelsen bekræfter Amnestys rapport fra september, som dokumenterer, hvordan USA har overdraget fanger til et system, som på ingen måde respekterer menneskerettighederne.

Svigter internationale forpligtelser

FN’s torturkonvention betyder, at USA og de øvrige koalitionslande har pligt til at sikre, dels at deres egne styrker ikke bruger tortur, men også at tilbageholdte ikke overdrages til myndigheder, som kan tænkes at ville bruge tortur mod dem.

“Denne forpligtelse har USA svigtet i Irak på trods af den store mængde beviser fra mange forskellige sider, som viser, at irakiske sikkerhedsstyrker bruger tortur i vidt omfang, og at de gør det straffrit,” siger Malcolm Smart, Amnesty Internationals direktør for Mellemøsten og Nordafrika.

Derfor opfordrer Amnesty nu USA til at undersøge, hvor stort kendskabet til de irakiske sikkerhedsstyrkers tortur og mishandling var hos de ansvarlige for indsatsen i Irak.

Danmark har også et ansvar

Også de danske styrker har et ansvar for at overlade fanger til de irakiske sikkerhedsstyrker. Det danske forsvar har forsøgt at undgå ansvaret ved at lade soldater fra andre nationer foretage anholdelserne ved de operationer, man foretog, hvorefter fangerne blev overdraget til irakiske sikkerhedsstyrker.

Men ifølge Claus Juul, jurist ved Amnesty International, kan de danske styrker ikke frasige sig et ansvar: “Vi kan ikke bare sige, at ansvaret ligger hos ‘de andre’, fordi vi kun har udført støttefunktioner, for eksempel afskærmet et område, hvorefter andre, briter eller irakere, har foretaget arrestationerne. Det svarer til at sige, at den chauffør, der kører bilen for en gruppe bankrøvere, ikke er medskyldig i forbrydelsen. Argumentet holder ikke juridisk, og Danmark vil stadig have et medansvar for de fanger, der tages på de operationer.”

Amnesty opfordrer de irakiske myndigheder til at tage konkrete tiltag for at standse brugen af tortur, at garantere sikkerheden for alle fanger og at retsforfølge de ansvarlige for torturen uanset deres position i det irakiske system.