Iran: Ny lov reducerer kvinder til fødemaskiner

Iranske kvinder risikerer at blive reduceret til fødselsmaskiner, hvis to lovforslag stemmes igennem, frygter Amnesty International. Den iranske regering vil bekæmpe faldende fødselstal med love, der systematisk krænker kvinders ret til at bestemme over deres egen krop.

To nye love skal sikre, at der bliver født flere børn i Iran. Amnesty International advarer i en ny rapport om, at hvis de nye love endeligt vedtages, betyder det, at iranske kvinder diskrimineres og får krænket basale rettigheder. 

Læs Amnestys rapport ”You Shall Procreate: Attacks on women’s sexual and reproductive rights in Iran”

”Lovforslagene vil øge diskriminationen af kvinder og piger i Iran og sætte deres rettigheder flere årtier tilbage. Det iranske styre skaber en farlig kultur, der fratager kvinder basale rettigheder, og som ser dem som fødselsmaskiner i stedet for mennesker med ret til at bestemme over deres egen krop og liv”, siger Hassiba Hadj Sahraoui, der er Amnesty Internationals direktør i Mellemøsten og Nordafrika. 

Begrænser adgang til prævention

Det ene lovforslag skal begrænse kvinders adgang til prævention og viden om graviditet. Det betyder blandt andet, at det statsfinansierede familieplanlægningsprogram, der har sikret millioner af iranske kvinder adgang til moderne prævention og kondomer, vil blive lukket ned. 

”Hvis man afskaffer familieplanlægningsprogrammet og forhindrer, at kvinder får adgang til det nødvendige seksuelle og reproduktive sundhedssystem, så udsætter styret kvinder for alvorlige helbredsmæssige risici, hvilket krænker deres rettigheder som mennesker”, siger Hassiba Hadj Sahraoui. 

Amnesty forventer, at antallet af uønskede graviditeter vil stige, hvis de iranske kvinder ikke har adgang til prævention. Det betyder, at kvinder enten vil være nødt til at få børn, de ikke ønsker, eller ty til ulovlige og farlige aborter.

Ifølge Verdens Sundheds Organisation, WHO, er ulovlige aborter en af hovedårsagerne til, at gravide kvinder verden over dør.

Intet job til kvinder uden børn

Iranske kvinder uden børn kan godt indstille sig på, at det fremover bliver svært at få et job, hvis det andet lovforslag bliver en realitet. Forslaget skal debatteres i det iranske parlament i april 2015. 

Bliver den nye lov vedtaget, vil det betyde, at private og offentlige selskaber skal lave en helt særlig prioritering, når de ansætter: Mænd med børn først, dernæst gifte mænd uden børn og til sidst gifte kvinder med børn. Det sætter barnløse eller ugifte kvinder bagerst i jobkøen. 

Lovforslaget står i kontrast til det høje uddannelsesniveau, der er blandt iranske kvinder. Størstedelen af de universitetsuddannede i Iran er kvinder, og de udgør også omkring 17 procent af landets arbejdsstyrke. ”Lovforslaget sender et signal om, at kvinder ikke er egnede til andet end at være lydige husmødre, der føder børn, og ikke dur til at arbejde eller skabe sig en karriere, før de har udført deres opgave som husmødre”, siger Hassiba Hadj Sahraoui. 

Fastholder kvinder i voldsramte forhold 

Samme lovforslag, som begrænser kvinders adgang til arbejdsmarkedet, vil også gøre det sværere for kvinder at blive skilt. 

”Det iranske styre må forstå, at hvis de gennemfører den lovændring, så kan det have voldsomme konsekvenser for kvinder, der er fanget i voldelige forhold”, siger Hassiba Hadj Sahraoui. 

Kvinder i Iran har i forvejen svært ved at blive skilt, når man sammenligner med deres mænd. De skal kunne bevise, at deres situation og ægteskab er ubærlige, mens mænd kan lade sig skille uden nogen begrundelse.

Amnesty opfordrer til at skrotte lovforslagene

De to lovforslag er bekymrende, mener Amnesty International, der opfordrer de iranske myndigheder til at skrotte dem. 

Lovforslaget, der begrænser kvinders adgang til prævention, blev vedtaget i det iranske parlament i august 2014. Nu afventer det kun de sidste rettelser og godkendelser, før det kan blive endeligt gennemført.