Israel nægter Amnesty adgang til Gaza

Amnesty International er afskåret fra at dokumentere situationen i Gaza, fordi Israel nægter os adgang. Imens krydser FN-personale, journalister og humanitære organisationer frit ind i Gaza via Erez grænseposten. Den manglende adgang forhindrer os direkte i at rapportere om mulige krigsforbrydelser.

Trods gentagne ansøgninger har de israelske myndigheder siden den 7. juli nægtet eksperter fra Amnesty International at rejse ind i Gaza for at foretage uafhængige undersøgelser af mulige krigsforbrydelser. Dermed er Amnesty International reelt afskåret fra at sende medarbejdere med den nødvendige militærfaglige ekspertise ind i Gaza for at indsamle fysiske beviser for krigshandlingerne i form af eksempelvis granatrester og ammunition ved hospitaler, skoler og beboelsesområder.

Læs også: Tegn på målrettede angreb på hospitaler og ambulancer i Gaza

Det sker, selv om både medicinsk FN-personale, journalister og humanitære organisationer har benyttet den selv samme Erez-grænseovergang stort set dagligt for at komme ind og ud af Gaza.

”Afvisningen af at give Amnesty International tilladelse til at komme ind i Gaza forhindrer vores medarbejdere i at undersøge anklagerne om alvorlige brud på folkeretten og mulige krigsforbrydelser”, siger Amnestys danske policychef Sune Buch Segal.

Amnesty International har ansøgt om indrejse tre gange gennem den civile administration under Israels forsvarsministerium. Hver gang har myndighederne hævdet, at de ikke kan behandle ansøgningen, og at grænseovergangen er lukket. Men faktum er, at grænsen har været åben gennem stort set hele den militære operation Protective Edge, som blev indledt den 8. juli.

Amnesty har desuden anmodet om assistance fra Israels udenrigsministerium og via andre landes regeringer, som har rejst sagen overfor israelske myndigheder, men uden resultat. Sidst Amnesty fik adgang til Gaza via Erez-overgangen var i 2012. 

”Israel bør sikre en uafhængig, upartisk og effektiv undersøgelse af de påståede forbrydelser, så ofrene for disse forbrydelser kan opnå retfærdighed. Men det forhindrer de, når de ikke lader uafhængige eksperter rejse ind. Jo længere tid, der går, jo flere fysiske beviser forsvinder der i Gaza”, siger Sune Buch Segal.

Amnesty kan derimod arbejde frit på den israelske side af grænsen, som har været mål for hundredvis af raketter fra Hamas i Gaza.

Læs også: Israel/Gaza-konflikten – Spørgsmål og Svar