Israel/Gaza: Civile skal beskyttes mod krigsforbrydelser

Den voldsomme israelske offensiv i Gaza-striben understreger behovet for en hurtig international indsats for at beskytte civile i Gaza og Israel mod krigsforbrydelser.

“De israelske styrkers ubarmhjertige luftangreb på Gaza er sket med en åbenlys ligegyldighed over for civile liv og ejendom, som skal beskyttes i henhold til international humanitær lov,” siger Philip Luther, Mellemøsten- og Nordafrikaprogramdirektør hos Amnesty International. 

Omkring 240 palæstinensere var blevet dræbt i konflikten inden den israelske landoffensiv begyndte torsdag den 17. juli. Mindst 171 af dem var civile, herunder 48 børn og 31 kvinder, ifølge FN’s Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender. En israelsk civil blev dræbt af mortérgranater fra Gaza den 15. juli. 

Fire dage senere rapporterer flere internationale medier og lokale kilder, at over 500 palæstinensere er dræbte, 3000 er sårede og 80.000 er på flugt. 18 israelske soldater og to civile israelere har nu mistet livet.

Bevidste angreb mod civile

”Målrettede angreb på civile og direkte angreb på civil ejendom kan ikke retfærdiggøres. Begge parter i konflikten, som gentagne gange har overtrådt Folkeretten ustraffet, skal holdes ansvarlige, og det første skridt hen imod dette er en international undersøgelse med et FN-mandat,” siger Philip Luther. 

Det er en krigsforbrydelse, når man bevidst angriber civile, og der er et overvældende omfang af ødelæggelser på civile hjem i Gaza, i nogle tilfælde med hele familier inde i dem. Det peger på et rystende mønster af gentagne overtrædelser af krigens love.

Otte medlemmer af en familie blev dræbt under et luftangreb den 10. juli på Mahmoud Lutfi al-Hajj’s hjem i Gaza-stribens Khan Younis-flygtningelejr. Mere end 20 naboer blev også såret i angrebet, som der ikke blev advaret om på forhånd. 

Yasser Mahmoud Lutfi al-Hajj, en af to overlevende medlemmer af familien, fortalte Amnesty International: “Jeg så min onkel komme løbende ud af huset med min mors krop i sine arme. Jeg råbte efter efter ham, at jeg ønskede at se min mor … så gik jeg så på hospitalet for at se, om nogen havde overlevet … Jeg fandt ud af, at Tareq, min bror  stadig var i live, men han døde senere. Jeg brød sammen i panik, og de gav mig indsprøjtninger for at berolige mig.”

“Dette er et meget overfyldt område. Angrebet var ikke rettet mod ét hus, men mod hele lokalområdet, og der var total ødelæggelse”, fortæller Yassers nabo, Mahmoud Atamneh, til Amnesty International

De israelske myndigheder har ikke fremlagt konkrete oplysninger, der retfærdiggør disse angreb. Medmindre de kan gør dette, vil sådanne angreb udgøre krigsforbrydelser og direkte beløbe sig til kollektiv afstraffelse.

Selv hvis nogen i huset er medlem af en palæstinensisk væbnet gruppe, vil et angreb på et civilt hjem, hvor en hel familie er til stede, være et uforholdsmæssigt voldsomt angreb. 

Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper ignorerer også international lov ved direkte at bringe civile i fare.UNRWA (FN-organ med ansvar for palæstinensiske flygtninge) opdagede omkring 20 raketter skjult i en ledig skole i Gaza-striben den 16. juli. 

“Væbnede palæstinensiske grupper i Gaza må ikke opbevare ammunition i eller iværksætte angreb fra boligområder. Den militære del af Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper i Gaza, der har affyret over 1500 rakketter ind i Israel, skal også øjeblikkeligt stoppe disse krigsforbrydelser,” siger Philip Luther. 

Infrastruktur bryder sammen

Israelske luftangreb og beskydninger har også forårsaget ødelæggende skader på vand, sanitet og den generelle infrastruktur i hele Gaza-striben. Flere personer er blevet dræbt i forsøget på at foretage kritiske reparationer af de livsnødvendige anlæg. 

Den 16. juli rapporterede FN, at mindst halvdelen af Gazas befolkning – omkring 900.000 mennesker – ikke modtog vand. Skade på kloak-og pumpe-faciliteter og den deraf følgende risiko for forurening af vandforsyningen har skabt en sundhedsmæssig nødsituation. 

“Gazas infrastruktur er på randen af sammenbrud og konsekvenserne af en fortsat mangel på rent vand kan blive katastrofale,” siger Philip Luther. 

Da al-Wafa-hospitalet i Shuja’iyyeh kom under beskydning for anden gang den 17. juli, blev personalet tvunget til at evakuere alle patienter, efter sigende under beskydning. Herefter blev hospitalet ødelagt. 

“I stedet for at skyde mod medicinske faciliteter i strid med Folkeretten, skal israelske styrker beskytte læger og patienter, og sikre, at sårede sikkert kan nå medicinske faciliteter i Gaza – og når det er nødvendigt – uden for striben,” siger Philip Luther. 

Israel og Egypten skal både sikre, at hårdt tiltrængte medicinske og nødhjælpsforsyninger samt tilstrækkelige mængder af brændstof, tillades ind i Gaza-striben på en løbende basis. 

Amnesty International opfordrer på ny FN til at indføre en våbenembargo mod alle parter i konflikten for at forhindre yderligere alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Læs Amnestys engelske Q&A om konflikten