Justitsministeren lover grundig undersøgelse af voldtægtsområdet

Amnesty afleverede i går 42.500 underskrifter fra kampagnen #jatilkaffeerikkejatilsex til justitsminister Søren Pind, der blandt andet vil se på, hvordan voldtægtsofre får den bedst mulige behandling.

”Jeg vil have en helt grundlæggende undersøgelse af, hvad vi kan gøre på voldtægtsområdet, og jeg har tænkt mig at kigge på det fra 360 grader”.

Sådan sagde justitsminister Søren Pind (V), da Amnesty i går mødte ham foran Christiansborg for at få ham til at se på, hvorfor så få voldtægtssager ender i retten – selv om ofrene ofte kan fremvise skader på kroppen.

Minister lyttede til ideer

Efter at have fået overdraget 42.500 underskrifter fra kampagnen #jatilkaffeerikkejatilsex i en stor kaffekop holdt justitsministeren møde med Amnesty og en række andre organisationer, der havde masser af input med til Søren Pind.

”Det var et spændende og givtigt møde, jeg i dag har haft med en bred kreds af organisationer, som møder voldtægtsofre i deres arbejde. Jeg har klart sagt, at jeg mener, at straffen for voldtægt skal op. Men vi skal også se på en række andre ting, såsom hvorfor nogle vælger ikke at anmelde, og hvordan de, som anmelder, får den bedst mulige behandling. Med mødet i dag har jeg fået gode ideer serveret, og vi har fået sat en god proces i gang. Jeg er sikker på, at vi sammen får løftet indsatsen på området,” lød det fra justitsministeren.

På mødet kunne han afsløre, at rigspolitiet og rigsadvokaten blandt andet vil kigge på de centrale retningslinjer for, hvordan politiet modtager anmeldelser af voldtægt. Derudover skal det undersøges, om bistandsadvokatordningen bliver brugt efter hensigten. 

Tilfredshed med møde

Stinne Bech, teamleder for policy hos Amnesty, var da overordnet også ganske godt tilfreds efter mødet med Søren Pind.

”Det er dejligt, at justitsministeren sætter fokus på voldtægt og nu sætter gang i en række initiativer, der skal give voldtægtsofre en bedre behandling hos politiet. Vi er meget glade for, at ministeren ønsker et 360 graders eftersyn af området, men vi efterlyser stadigvæk, at der som en del af dette eftersyn også bliver sat fokus på voldtægtssagernes behandling i systemet og det faktum, at langt de fleste voldtægtssager bliver lukket af anklagemyndigheden uden at komme for en dommer,” sagde hun og fortsatte:

“Man kommer ikke den store straffrihed for voldtægt til livs uden at kigge på de mange sager, der lukkes uden at komme for en dommer. Det bør undersøges til bunds, hvad der er baggrunden for de mange henlæggelser og for, at selv sager, hvor ofret har skader og blå mærker, lukkes med påstanden om, at der er tale om ord mod ord.”