Kina har brug for reformer før OL

Tre år før OL i Kina er der stadig behov for væsentlige forbedringer for menneskerettighederne i landet. Det fastslår Amnesty International samtidig med, at organisationen offentliggør en liste over områder, hvor de kinesiske myndigheder bør tage øjeblikkelige skridt til forbedringer.

Tre år før åbningen af OL i Beijing den 8. august 2008 opfordrer Amnesty International de kinesiske myndigheder til at gøre noget ved løfterne om at forbedre forholdene for menneskerettighederne i landet.

I april 2001 gav Beijings borgmester, Liu Qi, løfte om at værtskabet af OL ville medføre fremskridt såvel socialt og økonomisk som for menneskerettighederne. Talsmænd for Den Internationale Olympiske Komite (IOC) har ligeledes gjort det klart, at man har forventninger om, at OL vil medføre forbedringer for menneskerettighederne.

“OL er en perfekt mulighed for Kina til at vise verden, at man tager menneskerettighederne alvorligt. På trods af løfterne er der desværre fortsat alvorlige overgreb på menneskerettighederne i landet,” fastslår Amnesty International. 

“Den Internationale Olympiske Komite må især være bekymret over de overgreb på menneskerettighederne, som har forbindelse til forberedelserne af OL,” siger Amnesty International. Disse overgreb indbefatter fængsling af personer, der gennem åbne breve til IOC udtrykker ønske om forbedring af menneskerettighederne i Kina, tvangsfjernelse af tusindvis af borgere i Beijing i forbindelse med forberedelserne til Legene og den øgede pression mod grupper, som myndighederne frygter vil være pinlige for nationen under OL.

Amnesty International opfordrer de kinesiske myndigheder til på en række konkrete områder at føre en praksis, der er tættere på de menneskerettigheds-standarder og idealer, som ligger i det olympiske charter. Amnesty nævner bl.a. afskaffelse af dødsstraffen og frigivelsen af personer, der har udtrykt sig via internettet, som områder, hvor organisationen vil følge udviklingen i de kommende år.