Kina: Olympisk nedtælling til menneskerettighedsreformer

Med 687 dage tilbage før afholdelsen af OL i Beijing skal den kinesiske regering skynde sig, hvis den skal leve op til sit løfte til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) om at forbedre menneskerettighederne forud for legene i 2008.

I sin seneste vurdering af den kinesiske regerings præstationer på fire udvalgte områder konstaterer Amnesty International, at det foreløbig ikke er på menneskerettighedsområdet, Kina skal gøre sig håb om at slå verdensrekorder eller høste guldmedaljer.

Krænkelser strider med Kinas OL-løfte

På trods af en spirende reform af dødsstrafsystemet fastslår kinesiske forskere, at mellem 8.000 og 10.000 mennesker bliver henrettet hvert år, men den kinesiske regering vil fortsat ikke offentliggøre statistik om hverken dødsdomme og henrettelser. På de tre øvrige menneskerettighedsområder er situationen forværret. Det gælder retssikkerhed og tortur, overgreb på menneskerettighedsforkæmpere samt pressecensur.

Præsidenten for IOC, Jacques Rogge, har flere gange offentligt refereret til Kinas forpligtelser på menneskerettighedsområdet, og i BBC-programmet “Hardtalk” i april 2002 lovede han at handle, hvis menneskerettighederne i Kina ikke bliver håndteret tilfredsstillende. På den baggrund opfordrer Amnesty International til, at IOC bruger sin indflydelse og lægger pres på de kinesiske myndigheder for at forbedre menneskerettighedssituationen forud for OL i 2008.

“De alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der fortsat rapporteres på daglig basis over hele landet, er i modstrid med de løfter, den kinesiske regering afgav i forbindelse med sit OL-kandidatur. Tusindvis af mennesker henrettes efter uretfærdig rettergang for forbrydelser som eksempelvis smugling og skattesvindel”, siger Catherine Baber, der er souschef i Amnesty International med ansvar for Asien.

Amnesty International opfordrer samtidig den kinesiske regering til at offentliggøre en komplet statistik over dødsdomme og henrettelser, som et skridt på vejen mod total afskaffelse af dødsstraffen.

Censur står i modsætning til den olympiske ånd

“Funklende stadioner og spektakulære parader vil være værdiløse, hvis journalister og menneskerettighedsaktivister stadig ikke kan tale frit, hvis folk stadig tortureres i fængslerne, og hvis regeringen opretholder sit hemmelighedskræmmeri om de tusindvis af henrettelser”, siger Catherine Baber.

Amnesty kritiserer i sin rapport, at menneskerettighedsaktivister – herunder advokater og journalister, der beskæftiger sig med de omfattende tvangsforflytninger af folk i forbindelse med det gigantiske OL-byggeri – chikaneres og fængsles af myndighederne. Samtidig retter Amnesty endnu engang kritik mod Kinas undertrykkelse af pressefriheden og censur af internettet.

“Forfølgelsen af journalister og internetbrugere er blevet genoptaget og skærpet i det forgangne år. Et faktum, der får regeringens løfter om fuld pressefrihed til at klinge hult. Den nuværende situation står i modsætning til den mest basale udlægning af ‘den olympiske ånd’, der har ‘beskyttelse af den menneskelige værdighed’ som kerneværdi”, siger Catherine Baber.

Dødsdømt uden advokatbistand

I øjeblikket straffer de kinesiske myndigheder 68 forskellige forbrydelser med døden, heriblandt ikke-voldelige forbrydelser som skattesnyd, narkokriminalitet og bedrageri. Ingen af de dødsdømte får en retfærdig rettergang, fordi de ikke får adgang til advokatbistand. Grundsætningen om, at man er uskyldig til det modsatte er bevist, eksisterer ikke, og der anvendes bevismateriale fremkommet under tortur.

Desuden er organtransplantationer blevet en lukrativ forretning i Kina efter privatiseringen af det kinesiske sundhedsvæsen. Ifølge den kinesiske vicesundhedsminister Huang Jiefu stammer størstedelen af de transplanterede organer i Kina fra henrettede fanger. Kinesiske hjemmesider, der henvender sig til udlændinge på jagt efter organer, afspejler denne praksis.