Kina svigter OL-løfter

Til trods for fremgang på nogle menneskerettighedsområder så bruger Kina OL i Beijing som en anledning til at slå ned på systemkritikere.

Forud for De Olympiske Lege i Beijing i 2008 gennemfører Kina en række vigtige reformer, der giver håb for menneskerettighedsarbejdet i ‘Riget i Midten’.

1. januar i år vedtog den kinesiske højesteret, at den skal godkende alle dødsstraffe. Det er et tiltag, som Amnesty International håber vil reducere antallet af dødsstraffe. Samtidig har udenlandske journalister fået bedre arbejdsforhold, idet de ikke længere behøver tilladelse fra lokale kinesiske myndigheder i forbindelse med interviews eller undersøgelser.    

Lokale presse har dårlig forhold

På trods af disse reformer og mere lempelige regler krænkes menneskerettighederne fortsat i Kina. Det vurderer en ny rapport fra Amnesty International, der offentliggøres i dag. Samtidig med at udenlandske journalister har fået mere bevægelsesfrihed i Kina, har den lokale presse fået vanskeligere arbejdsforhold. Blandt andet skal kinesiske journalister have tilladelse, før de skriver om 20 specifikke emner, fx kampagner om menneskerettigheder og juridisk korruption. Også på internettet er hjemmesider, blogs og on-line artikler blevet censureret af de kinesiske myndigheder.

Menneskerettighedsaktivister oplever også øget chikane, når de forsøger at rapportere om kinesiske menneskerettighedskrænkelser.

OL som påskud til varetægtsfængsling

Stik mod al forventning optræder De Olympiske Lege på nogle områder som katalysator for overtrædelser af menneskerettighederne i Kina, idet der fx er sket en udvidelse af muligheden for de kinesiske myndigheder til at fængsle uden rettergang. Tiltag til at reformere eller opgive ‘genopdragelse gennem arbejde’ er blevet bremset, så de kinesiske myndigheder får mulighed for at ‘rydde’ op i Beijing forud for OL-begivenheden. Beijings politi har for nyligt foreslået en udvidelse af tiltaget ‘obligatorisk rehabilitering for narkotikamisbrugere,’ så stofmisbrugere kan tilbageholdes et helt år uden rettergang med henblik på at blive stoffrie før OL.

“Den ekstra juridiske vurdering af dødsdommene og de øgede bevægelsesmuligheder for udenlandske journalister er vigtige skridt på vejen mod mere respekt for menneskerettighederne i Kina,” siger Catherine Baber, der er vicedirektør i Amnesty International Asien-afdeling. 

“Desværre har denne fremgang fået følgeskab af fx forlænget varetægtsfængsling uden rettergang og husarrest til aktivister. Samtidig er der sket en stramning af kontrollen med lokale medier og internettet, og Kina lever derfor endnu ikke op til sit løfte om total pressefrihed forud for De Olympiske Lege. Hvis de kinesiske myndigheder og Den Internationale Olympiske Komite (IOC) ønsker, at OL skal have en vedvarende indflydelse på Kina, må de gøres opmærksomme på, at legene bliver brugt som påskud for at udvide brugen af varetægtsfængsling, der ellers i årevis har været planer om at reformere.” siger Catherine Baber.

Amnesty har henvendt sig med sin seneste rapport til de kinesiske myndigheder og til IOC. Her påpeges det, at oplysningerne om menneskerettighedskrænkelserne er af direkte betydning for OL’s vedtægter om fx beskyttelse af menneskers værdighed.