Kina udvider brugen af dødssprøjter

Kun få uger efter FN’s generalforsamling vedtog en resolution, som opfordrer medlemslandene til at indføre et moratorium for dødsstraf, annoncerer de kinesiske myndigheder, at de vil udvide brugen af dødssprøjter.

Amnesty International fordømmer på det kraftigste de kinesiske myndigheders beslutning om at udvide brugen af sprøjter ved henrettelser og opfordrer i stedet Kina til at arbejde hen imod en total afskaffelse af dødsstraffen. De kinesiske myndigheder mener, at henrettelser med dødssprøjter er mere humane end de traditionelle henrettelser med nakkeskud.

“Dette tiltag går imod hele grundtanken i de olympiske lege, hvor det enkelte menneskes værdi sættes i centrum. Uanset hvilken metode der bruges, er dødsstraffen en krænkelse af det enkelte menneskes værdighed,” siger Catherine Baber, der er formand for Amnestys Asien-program.

Strider mod ny FN-resolution

Tiltaget kommer kun få uger efter et flertal i FN’s generalforsamling vedtog en resolution om et universalt moratorium for henrettelser.

“Udvidelsen af brugen af dødssprøjter står i skærende kontrast til den generelle internationale udvikling hen imod en total afskaffelse af dødsstraffen. Tiltaget ignorerer de grundlæggende problemer ved dødsstraffen, nemlig at det er en grusom og inhuman straf, der ofte rammer uskyldige. Disse problemer løses ikke ved en ændring i henrettelsesmetode,” siger Catherine Baber.

Medfører stor lidelse 

Ifølge Amnesty er den øgede brug af dødssprøjter særlig problematisk, fordi den fjerner fokus fra henrettelsens barbariske natur. Forskning viser, at sprøjten kan forårsage krampeanfald og stor lidelse for fangen. Det er også problematisk, at metoden kræver, at lægepersonale deltager ved henrettelser – et klart brud på det internationale lægeløfte.

Amnesty har tidligere rost de kinesiske myndigheders beslutning om, at alle dødsdomme nu skal forbi Højesteret i Kina, hvilket forventes at reducere antallet af henrettelser. Det egentlige antal af henrettelser i Kina er dog stadigvæk en statshemmelighed, hvilket gør det vanskeligt at fastslå, om der virkelig er sket et fald i antallet af henrettelser.

“De kinesiske myndigheder bør arbejde hen imod afskaffelsen af dødsstraffen. Som et første skridt på vejen bør de offentliggøre det egentlige antal henrettelser. Hvis de olympiske lege skal leve op til sin arv, er det afgørende, at der sættes en stopper for Kinas verdensrekord i dødsdomme,” siger Catherine Baber.