Krav: Stop for Kinas “genopdragelse” ved tvangsarbejde

Med kun et år til OL i Beijing kræver Amnesty International, at Kina holder op med at udskrive tvangsarbejdere uden sigtelse, retssag eller anden juridisk vurdering. Amnesty International har sendt kravet til Det Stående Udvalg for den Lovgivende forsamling under Kinas Folkekongres i et brev af 18. oktober.

Tvangsarbejdere er måske det nærmeste, man kan komme en dansk oversættelse på den kinesiske virkelighed, som hundredtusinder af kinesere lever under i perioder i helt op til fire år: De tvinges til at udføre arbejde som en del af en straf under en lovgivning, der skal “genopdrage” ulydige borgere, ofte under barske forhold.

OL-byen “renses”

Forberedelserne til De Olympiske Lege i 2008 har også i sig selv ført til, at det kinesiske politi har udvidet omfanget af vilkårlige tilbageholdelser og anholdelser ved hjælp af tvangsudskrivning af arbejdere til genopdragelse for at “rense” OL-byen for “uønskede elementer”.

Catherine Baber, chef for Asien- og Stillehavsprogrammet hos Amnesty, stiller sig i forvejen skeptisk over for Kinas reelle intentioner bag landets erklærede ønsker om at ville skabe forbedringer på menneskerettighedsområdet, fordi Kina allerede har “renset” OL-byen for “uønskede elementer” uden sigtelse, retssag eller juridiske vurderinger.

“En positiv arv fra De Olympiske Lege ville medføre en adgang til retfærdige retssager i overensstemmelse med alle internationale standarder samt en ende på politiets vilkårlige arrestationer i Kina, hvis ellers de kinesiske myndigheder virkelig mener noget med at ville forbedre menneskerettighederne i Kina,” siger Catherine Baber, chef for Asien- og Stillehavs-Programmet hos Amnesty.

Straf via arbejde

Loven til genopdragelse af ulydige borgere rammer kinesere, der begår lovovertrædelser i Kina, der dog ikke er alvorlige nok til at høre under straffelovgivningen. Det kan f.eks. være små-kriminalitet, kritik af regeringen eller som tilhænger af en forbudt trosretning.

Den Lovgivende Forsamling har i over to år ifølge kinesiske medier diskuteret et nyt sæt af lovgivning, der kan kaldes for “Lov til at korrigere ulovlig adfærd” – på engelsk: Illegal Behavior Correction Law. Det ny sæt af lovgivning skal erstatte den gældende “Lov til genopdragelse ved hjælp af arbejde” – på engelsk: Re-educational Through Labour, RTL. Amnesty International hører til blandt kritikerne af RTL.

Amnesty International kræver stop for brug af RTL, og at den ny lov skal følge alle internationale menneskerettighedsstandarder, inklusive retten til adgang til en retfærdig retssag for alle.