Landsmødeudtalelse 2015

Amnestys landsmøde opfordrer den danske regering til at gøre sit yderste for at sikre en fælleseuropæisk og geografisk vidtrækkende eftersøgnings- og redningsaktion i Middelhavet, koncentreret om de områder, hvor risikoen for forlis er størst.

I løbet af årets første fire måneder er 1700 børn, kvinder og mænd omkommet på vej over Middelhavet på flugt fra Syriens rædsler, Libyens kaos og Eritreas torturkamre.

Det er sket, efter at europæiske politikere i efteråret 2014 afviste at bidrage solidarisk til at opretholde Italiens eftersøgnings- og redningsmission i Middelhavet, Mare Nostrum, som på et år reddede over 100.000 bådflygtninge. I stedet indsatte de den langt mere begrænsede Triton¬-mission, som kun patruljerer langs de europæiske kyster, men ikke aktivt søger efter nødstedte bådflygtninge på åbent hav.

Læs også: Tragedien på Middelhavet

Amnesty og andre organisationer har talrige gange advaret om, at den bevidste nedskalering af indsatsen ville øge risikoen massivt for tab af menneskeliv på Middelhavet. FN’s menneskerettighedskommissær har beskrevet EU’s afvisning som “en monumental mangel på medfølelse”.

Efter de seneste ugers store forlis mødtes EU’s stats- og regeringsledere til hastemøde den 23. april, hvor de blev enige om at afsætte flere penge og skibe til Triton-missionen. Dog uden at udvide det geografiske område for eftersøgnings- og redningsaktionerne. Med andre ord: Deres reaktion handlede om at bevogte grænser og redde ansigt, ikke liv!

Læs også: Amnesty: Danmark skal sende skib til Middelhavet

Amnestys landsmøde anerkender, at problemerne bag flygtningestrømmene ikke har nogen enkel løsning. Politisk kaos, borgerkrig og fattigdom i Mellemøsten og Afrika skal bekæmpes på langt sigt. 

Omvendt er spørgsmålet om at redde liv på Middelhavet enkelt: En indsats med fokus på eftersøgning og redning på et stort område redder langt flere liv end den utilstrækkelige Triton-mission. Danmark og Europa har ressourcerne og ekspertisen til at hjælpe. 

Kun en markant mangel på politisk vilje og mod står i vejen for at redde tusindvis af dyrebare liv på Middelhavet.