Lovende nyt udspil på voldtægtsområdet

Justitsminister Søren Pind (V) præsenterede i dag udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”, der skal sætte klare rammer for politiets arbejde med voldtægtssager og sikre, at ofrene mødes på en værdig og ordentlig måde.

Behandlingen af voldtægtsofre i Danmark har været dybt kritisabel gennem mange år, og samtidig har et meget lille antal af voldtægtsofrene opnået retfærdighed. Men i dag blev der taget et vigtigt skridt i den rigtige retning, da justitsminister Søren Pind fremlagde udspillet “Respekt for voldtægtsofre”, som skal forbedre indsatsen mod voldtægt og sikre, at voldtægtsofre får en god og ordentlig behandling i retssystemet.

“Det er virkelig positivt, at justitsministeren sætter fokus på området, og udspillet indeholder en række tiltag, som er helt centrale for, at voldtægtsofre fremover vil få en bedre behandling i systemet. Det gælder blandt andet en bedre uddannelse af politi og anklagemyndighed, retningslinjer for politiets behandling af ofre og styrket adgang til bistandsadvokat for ofret. Jeg tror, det her vil få stor betydning for området og for, at vi kan bevæge os hen mod et system, hvor voldtægtsofre bliver mødt respektfuldt af systemet. Så i Amnesty hilser vi alle elementerne i udspillet velkomment” siger Stinne Bech, der er teamleder for Amnestys policyafdeling.

“Respekt for voldtægtsofre” er blevet til efter, at justitsministeriet har gennemført en større undersøgelse på området, og en lang række aktører – herunder Amnesty – har været indkaldt undervejs.

Kampagne og ny undersøgelse på vej

Udover de nævnte tiltag iværksætter politiet i løbet af 2016 en anmeldelseskampagne, der opfordrer ofre for voldtægt til at anmelde det til politiet. Kampagnen vil blandt andet fokusere på, hvor grænserne går, og hvad man bør anmelde.

Derudover oprettes der særlige fora, der skal beskæftige sig med den generelle håndtering af sager om voldtægt. En kommende undersøgelse skal desuden se nærmere på årsagerne til overgrebene ved at kortlægge gerningsmandens profil. Denne kortlægning er det tredje spor i justitsministerens indsats på området.

”Voldtægt er et af de mest krænkende og traumatiserende overgreb, som et menneske kan udsættes for. Jeg præsenterer nu en række initiativer, som vil betyde, at voldtægtsofrene får en større sikkerhed for, at de i mødet med myndighederne får den bedste behandling, og at deres sager bliver håndteret professionelt”, siger Søren Pind”, der i efteråret også fremsatte et lovforslag, som vil betyde en markant skærpelse af straffen for voldtægt.

Håber på flere domme

Stinne Bech fra Amnesty håber, at udspillet kan være med til at få flere voldtægtssager for retten.

“I dag er det kun omkring en ud af fem anmeldte voldtægter, der ender med, at en gerningsmand bliver dømt for voldtægten. Langt de fleste voldtægtssager bliver henlagt af anklagemyndigheden uden at komme for en dommer. De planlagte tiltag vil forhåbentlig skabe en bedre efterforskning og dermed et bedre grundlag for at føre flere sager for en dommer og få en gerningsmand dømt. I Amnesty havde vi gerne set en uafhængig undersøgelse af, hvorfor så mange sager henlægges – herunder sager, hvor ofret har fysiske skader på kroppen. Men det skal ikke skygge for, at det er nogle vigtige og nødvendige skridt, som justitsministeren har lagt frem i dag.”