Markant fald i henrettelser i 2007

2007 resulterede i et markant fald i antallet af registrerede henrettelser. De officielle statistikker fortæller om 1.252 henrettede i 24 lande – et fald på 21 procent i forhold til 2006. Yderligere 3.347 blev dømt til døden. Kina henrettede med sikkerhed 470 personer sidste år, men det reelle tal er utvivlsomt langt højere og formentlig omkring 6.000, vurderer Amnesty International. Fem lande stod bag 88 procent af alle kendte henrettelser i verden – Kina, Iran, Saudi Arabien, Pakistan og USA.

Mindst 1.252 mennesker i 24 lande blev henrettet i 2007. Yderligere 3.347 mennesker i 51 lande blev dømt til døden og sidder nu på dødsgangen i fængsler over hele verden. Tallene dækker alene de dokumenterede henrettelser, og det reelle antal er derfor utvivlsomt langt højere, eftersom blandt andre Kina, Vietnam og Mongoliet betragter henrettelser som en statshemmelighed. Det fastslår Amnesty International i sin årlige statistik om dødsstraf “Death Sentences and Executions in 2007“. Samlet set vurderer Amnesty International, at op til 27.500 mennesker afventer eksekveringen af deres dødsdom.

Både antallet af henrettelser og dødsdomme viser et markant fald i forhold til 2006, hvor tallene var henholdsvis 1.591 henrettede og 3.861 dødsdomme. Set i forhold til 2005, hvor Amnesty registrerede 2.148 officielle henrettelser, er der næsten tale om en halvering. Dermed er der begrundet håb om, at verden bevæger sig mod en endelig afskaffelse af dødsstraf – sådan som et stort flertal i FN’s generalforsamling opfordrede til i december. Her stemte 104 lande for et såkaldt dødsstrafmoratorium, mens 54 stemte imod.

“FN’s generalforsamling tog den historiske beslutning at opfordre alle verdens lande til at indføre et stop for henrettelser. At resolutionen blev vedtaget med så stort flertal viser, at den globale afskaffelse af dødsstraf er mulig”, mener Amnesty International.

Tallene viser, at Kina stadig gør sig fortjent til titlen som verdens største statsbøddel. Amnesty International har i 2007 dokumenteret 470 henrettelser i Kina mod 1010 i 2006. Tallet er et absolut minimum baseret på offentlige informationer, men på baggrund af uofficielle rapporter og kilder vurderer Amnesty det virkelige antal til omkring 6.000. På de følgende pladser kommer Iran med mindst 317 henrettelser, Saudi Arabien med mindst 143 henrettelser, Pakistan med mindst 135 og USA med 42. De fem lande tegner sig tilsammen for 88 procent af alle kendte henrettelser i verden i 2007.

USA indførte i 2007 et midlertidigt stop for henrettelser, mens højesteret afgør, om brugen af dødelige indsprøjtninger er i strid med forfatningen. Faldet i antallet af henrettelser i Kina kan hænge sammen med, at landet sidste år genindførte en ordning, hvor højesteret skal vurdere alle dødsdomme. Dermed opstår der dels et længere tidsrum mellem domsafsigelse og henrettelse, dels kalkulerer Kina officielt med, at den nye procedure vil betyde et fald på 10 procent i afsagte dødsdomme.

“Det hemmelighedskræmmeri, der omgærder dødsstraffen i Kina og flere andre lande, må ophøre. Mange regeringer hævder, at henrettelserne finder sted med folkelig opbakning. I så fald har folk ret til at vide, hvad der foregår i deres navn”, fastslår Amnesty International.

Tre lande – Iran, Saudi Arabien og Yemen – gennemførte sidste år henrettelser af personer, der var under 18 år, da de begik forbrydelsen, hvilket er i strid med international ret.