Menneskerettighedskrænkelser er en skamplet på OL

Et år forud for OL i Kina har den kinesiske regering endnu ikke levet op til sine løfter om at fremme menneske-rettighederne. Dermed bryder Kina med den olympiske arv, siger Irene Khan, general-sekretær i Amnesty.

6. august 2007 – Et år før startskuddet til OL i Beijing lyder, er der fortsat omfattende rapporter om krænkelser af menneskerettighederne i Kina – på trods af de officielle løfter om at bruge OL som løftestang til at fremme menneskerettighederne.

Plet på den olympiske arv

I sin seneste evaluering af de kinesiske myndigheders tiltag på menneskerettighedsområdet fastslår Amnesty International, at mange aktivister og menneskeretsadvokater i Beijing fortsat er udsat for husarrest og omfattende politiovervågning. Samtidig oplever menneskeretsaktivister i andre dele af Kina i stigende grad krænkelser og overgreb.

“Hvis ikke de kinesiske myndigheder i løbet af det kommende år tager markante tiltag for at stoppe menneskerettighedskrænkelserne, risikerer de at plette Kinas omdømme og den olympiske arv. De fortsatte alvorlige krænkelser står i grel modsætning til grundværdierne i det olympiske charter, når det gælder ‘beskyttelse af menneskelig værdighed’ og ‘respekt for universelle, fundamentale etiske principper’,” siger Irene Khan, der er generalsekretær i Amnesty International.

Amnestys rapport sætter fokus på fire kerneområder: Dødsstraf, fængsling uden retssag, menneskeretsaktivister og pressefrihed. I øjeblikket er den kinesiske befolkning vidner til myndighedernes hårde linje over for journalister og aviser. Det førte for nylig til lukningen af flere publikationer, som beskæftiger sig med udviklingen i samfund. Samtidig benytter myndighederne sig i vidt omfang af fængslinger uden retssag som led i Beijings “oprydning” forud for De Olympiske Lege. Fængslingerne sker på trods af, at Kina i mange år har haft til hensigt at reformere eller afskaffe sådanne tilbageholdelser og programmet for “efteruddannelse gennem arbejde”.

“Den hårde kurs over for menneskerettighedsaktivister og lokale medier overskygger de positive reformer på dødsstrafsområdet og forholdene for udenlandsk presse i Kina. Ikke nok med at vi endnu ikke har set indfrielsen af løfterne om, at OL ville hjælpe til at forbedre menneskerettighedssituationen i Kina. Politiet udnytter også OL som et påskud til at anvende fængslinger uden retssag”, siger Irene Khan.

Mangler gennemsigtighed

Kina er fortsat verdens førende bruger af dødsstraf, men Amnesty International bemærker, at flere embedsmænd fra den kinesiske højesteret på det seneste har udtrykt behov for større gennemsigtighed om dødsstraffen og faste kriterier for, hvornår dødsstraf kan anvendes. Amnesty International efterlyser i den forbindelse en national statisk om dødsdomme og henrettelser.

“Brugen af dødsstraf i Kina sløres stadigvæk. Fuld gennemsigtighed er afgørende for at undgå justitsmord og for at sikre, at den kinesiske offentlighed kan få adgang til information om dødsstraf. Udførlige, nationale statistikker over brugen af dødsstraf i Kina skal frem i lyset,” siger Irene Khan.