Mindst 3.797 henrettet i 2004

Amnesty International offentliggør i en ny rapport antallet af henrettelser i 2004. Ganske få lande tegner sig for hovedparten af henrettelserne, mens stadig flere lande afskaffer dødsstraffen.

Mere end 3.797 blev henrettet i 25 lande, og mindst 7.395 blev idømt dødsstraf i løbet af 2004.

“Tallene dækker desværre kun toppen af isbjerget. Det reelle billede er langt værre, idet mange lande gennemfører henrettelserne i det skjulte,” konstaterer Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnesty International.

Kina er højdespringer

Ganske få lande tegner sig for hovedparten af henrettelserne. Kina har således henrettet mindst 3.400 mennesker i løbet af 2004. Kilder i landet anslår antallet til at være helt oppe på 10.000.

I Iran blev mindst 159 henrettet, og i Vietnam drejede det sig om 64, mens USA foretog 59, hvilket var et fald fra de 65 i 2003.

Fem lande afskaffer dødsstraf

Samtidig med at henrettelserne forsætter, så stiger antallet af lande, som afskaffer dødsstraffen også. I 2004 føjede endnu fem lande – Bhutan, Grækenland, Samoa, Senegal og Tyrkiet – sig til listen over lande, der har afskaffet dødsstraffen. Ved årets udgang var listen oppe på 120 lande.

En række lande opretholder dødsstraf i lovgivningen, men har indført midlertidigt stop for henrettelser. Det gælder bl.a. Tadsjikistan, Kirgisistan, Sydkorea og Malawi.

Amnesty International hilser USA’s højesterets kendelse om forbud mod brug af dødsstraf mod unge under 18 år velkommen, og opfordrer FN’s Menneskerettighedskommission til at gøre det samme under sin aktuelle samling i Geneve.

“Vi er inde i en positiv udvikling, hvor flere og flere lande afskaffer dødsstraffen. Det internationale samfund må nu lægge ekstra pres på lande som Kina og USA for at få dem til at fjerne dødsstraffen. Vi nærmer os det mål, hvor alle lande i verden anerkender, at staterne ikke har ret til at slå sine borgere ihjel,” fastslår Lars Normann Jørgensen.